Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Opšte informacije - Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

 

 

O školi

Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva (VIŠER) je jedan od pet Odseka u sastavu Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). ATUSS je državna, samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-7976/2019 od 29.08.2019. godine (Odluka o izmeni Odluke broj 022-11161/2019 od 07.11.2019. godine).

Do osnivanja ATUSS, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu bila je samostalna visokoškolska ustanova koju je osnovala Republika Srbija.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine, škola je 2007. godine akreditovana, dobila je dozvolu za rad i od tada do osnivanja ATUSS 2019. godine, nosila je naziv Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Poslednji postupak akreditacije Visoke škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu i njenih studijskih programa uspešno je sproveden 2017. godine.

U Odseku VIŠER se organizuju i realizuju osnovne i master strukovne studije. Strukovne studije su vrsta studija u okviru koje se realizuju strukovni studijski programi, čiji je osnovni cilj i svrha da osposobe studente za primenu i razvoj stručnih znanja i veština iz određenih oblasti, odnosno da studenti usvoje stručna, praktična i primenjiva znanja i veštine, koja će im omogućiti da se uključe u radne procese.

 

Studijski programi

Osnovne strukovne studije traju tri godine i njihovim uspešnim završetkom stiče se 180 ESPB. U Školi se organizuje osam akreditovanih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

Programi su usklađeni po najvišim evropskim i svetskim standardima po uzoru na najpoznatije svetske univerzitete što omogućava našim studentima nastavak školovanja i dalje stručno usavršavanje.

Škola podržava sistem učenja putem Interneta, E-learning, koji je interaktivan i potpuno orjentisan prema studentu. Sistem je realizovan i podržan platformom Moodle. moodle 

Studentima je u toku školovanja a i kasnije ponuđena mogućnost zapošljavanja u struci kroz ponude za radna mesta u mnogim firmama koje se oglašavaju na našem sajtu .

 

Studiranje 

Studijski programi odseka Visoke škole elektrotehnike i računarstva izrađeni su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima škole i služe njihovom ispunjenju. Škola sistematično i efektivno planira, sprovodi, nadgleda, vrednuje i unapređuje kvalitet studijskih programa. 

Sadržaj kvalifikacija i diploma pojedinih vrsta i nivoa studija odgovaraju karakteru i ciljevima studijskih programa. Manji broj predmeta na svakom smeru je obavezan, a većina je izborna. Kroz obavezne predmete obezbeđuje se sticanje neophodnih znanja i veština, a kroz izborne predmete obrađuju se oni sadržaji koji bliže odgovaraju potrebama i sposobnostima svakog studenta pojedinačno. 

Da bi koncept izbornih predmeta bio potpun postoji i mogućnost da student bira predmete sa drugih smerova. Takođe, kod obaveznih predmeta i jednog broja izbornih predmeta, student može da bira i nastavnika. Najzad, i u okviru većeg broja predmeta, student može da bira način kako će da ispuni svoje obaveze, dajući veći akcenat predispitnim ili ispitnim obavezama. 

Sloboda izbora započeta i postepeno povećavana od 1997. godine pokazala je sledeće prednosti:

 • sadržaj studija prilagođen je interesovanjima,
 • sposobnostima i potrebama studenta,
 • sadržaj studija može se prilagoditi potrebama pojedinih radnih mesta što pomaže nalaženju posla i brzom prilagođavanju radnom mestu,
 • bolja komunikacija sa nastavnicima,
 • rad u manjim grupama, jer pojedinačni predmet ne biraju svi studenti, itd.

 

Školski prostor i oprema 

Odsek Visoke škole za elektrotehniku i računarstvo poseduje odgovarajući prostor i opremu za izvođenje obrazovnog procesa na najkvalitetniji način. 

Raspolaže sledećim infrastrukturnim resursima:

 • preko 4000 m2 namenskog prostora;
 • odgovarajuća električna instalacija sa električnom mrežom od oko 1500 priključaka;
 • računarska mreža preko 500 priključaka vezanih na Internet;
 • učionički prostor sa preko 1120 sedišta;
 • 24 različite laboratorije sa savremenom opremom;
 • savremeni radijsko tonski studio;
 • televizijski studio;
 • režijski studio;
 • studio za produkciju i post produkciju;
 • studio za animaciju;
 • 15 kabineta za nastavnike;
 • kancelarija rukovodioca odseka Škole;
 • kancelarija direktora Škole;
 • kancelarija sekretara Škole;
 • računovodstvo,
 • studentska služba;
 • skriptarnica;
 • biblioteka;
 • čitaonica.

 

Laboratorije i centri

ECDL test centar

 • Od aprila 2008. godine Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija postala je ovlašćeni test centar za dobijanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata. Nosilac ovog sertifikata u potpunosti je kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Svi zainteresovani kandidati (naši studenti, zaposleni, kao i svi drugi zainteresovani) mogu prijaviti i polagati testove za dobijanje ECDL sertifikata u našem test centru.

Računarski centar

 • Računarski centar Škole je zadužen za obezbeđivanje računarskih resursa studentima i zaposlenim u Školi. Kao takav je od svog nastanka vodeća ustanova u zemlji u uvođenju novih tehnologija.

Centar za razvoj i istraživanje

 • U aktivnosti Centra za istraživanje i razvoj (CER) su uključeni nastavnici, stručni saradnici, nastavnici praktične nastave i studenti. Centar prvenstveno ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, kroz razvoj i realizaciju laboratorijskih instrumenata i pomoćne opreme, pružanje stručne podrške studentima i diplomcima pri realizaciji praktičnih projekata, odnosno završnih radova iz oblasti elektronike.

CISCO školski centar

 • CISCOCISCO školski centar (Cisco Network Academy) ovlašćena je lokalna CISCO akademija za obuku iz računarskih mreža. Za potrebe održavanja nastave u oviru programa CISCO Networking Academy opremljena je posebna laboratorija. Kroz ovaj program, CISCO u saradnji sa obrazovnim institucijama širom sveta, organizuje obuku polaznika iz oblasti mrežnih tehnologija i rada sa CISCO mrežnom opremom. Radi se prema zvaničnom nastavnom materijalu (u elektronskom formatu), uz preporučen hardver.


Microsoft IT Academy

 • MicrosoftMicrosoft IT Academy program je globalni program namenjen akademskim institucijama sa ciljem da pomogne studentima da usvoje praktične veštine u akademskom okruženju, uz korišćenje novih tehnologija.
  Visoka škola elektrotehnike i računarstva je pretplatnik MSDN AA programa, preko kojeg svi aktivni studenti (obnovljena ili upisana tekuća školska godina), kao i zaposleni u okviru škole, imaju mogućnost da potpuno besplatno dobiju licencirani softver kompanije Microsoft, koji mogu koristiti isključivo u naučno-obrazovne svrhe.

Specijalizovane laboratorije

Specijalizovane laboratorije koje su uključene u nastavu studijskih programa Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija:

 • Multimedijalni digitalni HD TV studio
 • Audio studio
 • Multimedijalna računarska laboratorija
 • Studio za animaciju i obradu slike
 • Laboratorija za automatiku
 • Laboratorije za vozila
 • Laboratorija za elektroniku I telekomunikacije
 • Laboratorija za merenja i audioelektroniku
 • Laboratorija za obnovljive izvore energije
 • Višenamenska modularna laboratorija
 • Laboraorija za električne instalacije i osvetljenja
 • Laboratorija za obnovljive izvore energije
 • Laboratorija za električne mašine i pretvarače

Detaljnije informacije vezane za upis možete naći na sajtu Škole.

 

Osnovni podaci o školi

Direktor Škole:

dr Vera Petrović, profesor visoke škole

Rukovodilac odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva:

dr Vera Petrović, profesor visoke škole

Sekretar Škole:

Srđan Radisavljević

Rukovodioci studijskih programa:

 • dr Ivana Milošević, rukovodilac studijskog programa Audio i video tehnologije;
 • mr Milija Džekulić, rukovodilac studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima;
 • dr Slavica Marinković, rukovodilac studijskog programa Elektronika i telekomunikacije;
 • mr Svetlana Štrbac-Savić, rukovodilac studijskog programa Informacioni sistemi;
 • dr Aleksandra Grujić, rukovodilac studijskog programa Nove energetske tehnologije;
 • dr Jelena Mitić, rukovodilac studijskog programa Nove računarske tehnologije
 • dr Perica Štrbac, rukovodilac studijskog programa Računarska tehnika
 • dr Aleksandra Grujić, rukovodilac studijskog programa Ekološki inženjering.

 

Sajt: www.viser.edu.rs
Telefon: +381112471099
Facebook: @viserbgd
Instagram: @viser.bgd
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog