Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Nove energetske tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nove energetske tehnologije

Studijski program Nove energetske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

 

Ciljevi studijskog programa Nove energetske tehnologije su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije, električnih mašina, elektromotornih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija;
 • da osposobistručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergetskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija;
 • da se studenti osposobe za timski rad.

 

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da primenjuje osnovne zakone elektroenergetike;
 • da primenjuje principe proizvodnje električne energije iz obnovljivih i konvencionalnih izvora energije;
 • da primenjuje osnovna znanja o strukturi elektroenergetskog sistema i funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema;
 • da projektuje i proračuna glavne elemente električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona;
 • da koristi električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima;
 • da izračuna troškove u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije;
 • da održava elemente elektroenergetskih sistema i električnu opremu industrijskih pogona;
 • da eksploatiše i održava postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • da eksploatiše i održava distributivna postrojenja i mreže, izvrši odgovarajuća merenja i obračuna utrošenu električnu energiju;
 • da eksploatiše i održava elektrane električne energije na obnovljive izvore energije;
 • da pripremii realizuje programe održavanja i ispitivanja elektro-energetske opreme;
 • da primenjuje osnovne principe očuvanja životne sredine.

 

Stručni naziv

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Nove energetske tehnologije, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

 

Nastavni plan - Nove energetske tehnologije

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog