Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Agronomski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Na fakultet se mogu upisati lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu.
Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi.

Prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija:
- Za upis na studijski program Opšta agronomija polaže se prijemni ispit iz jednog od predmeta, po slobodnom izboru kandidata i to: biologija ili hemija
- Za upis na studijski program Prehrambena tehnologija polaže se prijemni ispit iz hemije
- Za upis na studijski program Voćarstvo i vinogradarstvo polaže se prijemni ispit iz biologije
- Za upis na studijski program Zootehnika polaže se prijemni ispit iz biologije.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: