Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Akademija klasičnog slikarstva

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Akademija klasičnog slikarstva upisuje do 20 studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom. Stečena diploma je ravnopravna sa diplomom državnih fakulteta.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije (II i III godinu studija)  i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da studentskoj službi Univerziteta Educons podnese sledeću dokumentaciju (najmanje 2 radna dana pre termina prijemnog ispita):

 1. Svedočanstva (sve četiri godine srednje škole)
 2. Diplomu o položenom maturskom ispitu
 3. Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 3.000,00 din.
 4. Mapu sa radovima koja sadrži:
  – 5 crteža portreta (studija portreta sa rukama – ugljen – minimum 70x100cm)
  – 5 crteža figure (studija akta ili obučene ljudske figure – ugljen – minimum 70x100cm)
  – 5 slikanih kartona (teme i tehnike su po izboru – minimum 30x50cm)
  – 5 tabli malih crteža (teme, tehnike (olovka, ugljen, tuš…) i formati crteža su po izboru – format table: minimum 50x70cm)

Uz mapu treba priloziti CD sa biografijom i fotografijama svih radova u mapi.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji od:

 1. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:
  – crtanja portreta (2 dana – ugljen)
  – crtanja figure (2 dana – ugljen)
  – slikanja mrtve prirode (1 dan – tempera, akrilik)
 2. Testa iz opšteg znanja likovne umetnosti

 

Rangiranje kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu:

a) rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimalno 20 bodova) i mape sa radovima (maksimalno 40 bodova)
b) uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja (maksimalno 40 bodova)

Rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija će biti istaknuta i na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Akademije klasičnog slikarstva.

Rok za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

 

Upis na II godinu

Akademija klasičnog slikarstva upisuje do 20 studenata na drugu godinu i do 20 studenata na III godinu osnovnih akademskih studija. Pravo upisa na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija ima kandidat sa prethodno položenim obaveznim ispitima iz prethodne godine na Akademiji klasičnog slikarstva.

Pravo na upis u drugu godinu imaju i studenti koji sa prethodno pohađanih studija donesu uverenje o položenim ispitima odnosno ostvarenim ESPB bodovima, koje zatim komisija Akademije klasičnog slikarstva proverava i ukoliko su u skladu sa zakonski definisanim uslovima, donosi rešenje o upisu na II ili III godinu studija.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: