Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek Beogradska politehnika

1. Grafičko inženjerstvo – Studije po KMS i DMS* 

Osnovni cilj studijskog programa Grafičko inženjerstvo je obrazovanje strukovnih inženjera grafičke tehnologije za potrebe grafičke industrije, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za obavljanje tekućih inženjerskih poslova. Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju nekoliko osnovnih oblasti kao što su priprema, štampa i dorada kao specifične tehnološke faze i da celovito te faze integriše u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda.. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjer tehnologije – grafičko inženjerstvo.
Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafičko inženjerstvo, student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima. Specifikacijom predmeta stavlja se akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, kao i na njegovu pojačanu ličnu odgovornost i aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. Studije su praktično orijentisane, tako da su zastupljeni i laboratorijski rad i praktični rad u eksternim nastavnim bazama.
Studijski program se realizuje kroz dva modula: Grafička tehnologija i Digitalno grafičarstvo.

2. Bezbednost i zdravlje na radu

Studijski program Bezbednost i zdravlje na radu je zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate tokove razvoja sistema bezbednosti i zdravlja na radu, načela nacionalne politike i strategije, evropske i domaće propise i standarde. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu.
Studenti stiču znanja i veštine koje omogućavaju razumevanje i povezivanje procesa bezbednosti i zdravlja na radu i uspešno obavljanje poslova inženjera zaštite na radu. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

3. Zaštita životne sredine 

Studijski program Zaštita životne sredine zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji se zasnivaju na principima zaštite životne sredine i primeni nacionalnih i domaćih propisa. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri zaštite životne sredine. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.
Studenti stiču znanja i veštine za rad i rukovođenje principima zaštite životne sredine u industriji, primenu propisa i organizovanja monitoringa i zaštite životne sredine, i sagledavanje posledica ugrožavanja životne i radne sredine. Cilj realizacije studijskog programa jeste obrazovanje inženjera zaštite životne sredine koji će se preventivno i operativno baviti zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom i uspostavljanjem koncepta čistije proizvodnje. Studenti se obrazuju za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika za zaštitu životne sredine.

4. Menadžment kvalitetom 

Tokom skoro 30 godina postojanja, studijski program je pretrpeo značajne transformacije u skladu sa promenama koje su se dešavale u okruženju. Tri puta je uspešno akreditovan. Kao najveći doprinosi društvu ističu se: preko 600 diplomiranih studenata; međunarodna prepoznatljivost kvalifikacija koje stiču studenti; uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom na Odseku Beogradska politehnika na čijem su uspostavljanju bili angažovani nastavnici studijskog programa.
Studijski program Menadžment kvalitetom osposobljava studente za aktivno uključivanje u radne procese uspostavljanja, održavanja, poboljšavanja i provere sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno za realizaciju procesa i aktivnosti u okviru funkcije kvaliteta u organizacijama i ustanovama različitih delatnosti. Uvođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom je imperativ za svaku modernu organizaciju, pa diplomirani studenti imaju mogućnost zaposlenja u organizacijima različitih delatnosti, veličine i oblika vlasništva, koje su opredeljene u pravcu obezbeđenja kvaliteta proizvoda/usluga.

5. Reciklažne tehnologije – Studije po KMS i DMS* 

Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnog inženjera tehnologije za reciklažu materijala u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Zasnovan je na savremenom kurikulumu, odnosno savremenim nastavnim planovima predmeta koji prate trendove i tokove na polju reciklažnih tehnologija reciklaže materijala i upravljanja otpadom. Studijski program omogućava pristupačno, savremeno i kvalitetno visoko obrazovanje koje će ispuniti očekivanja studenata i potrebe poslodavaca. Njegovom realizacijom školuju se strukovni inženjeri za rad u oblasti reciklaže kao delu integrisanog sistema upravljanja otpadom.
Studijski program je usmeren ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju razumevanje i povezivanje sadržaja i strukture procesa reciklaže i uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže. Usmeren je na permanentnu saradnju sa preduzećima za reciklažu materijala, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

6. Grafički dizajn 

Studijski program Grafički dizajn zasnovan je na savremenom kurikulumu koji prati tokove razvoja  dizajna i savremene tehnologije. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, razvijaju kreativne sposobnosti i tehnička znanja studenata. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte.
Studenti stiču znanja i veštine potrebne za dizajniranje grafičkog znaka, vizuelnog identiteta, ambalaže, opremu knjige, kataloga, reklamnog materijala i srodnih grafičkih materijala.  Kroz kombinovanje kreativnih veština i tehničko-tehnološko znanje obrazujemo strukovne grafičke dizajnere osposobljene da profesionalno obavljaju poslove u dizajnerskim studijima, agencijama, biroima i drugim kompanijama dok ih društveno humanistički predmeti osposobljavaju da nađu svoje mesto u budućem radnom i profesionalnom okruženju.

7. Dizajn industrijskih proizvoda 

Na studijskom programu Dizajn industrijskih proizvoda studenti se osposobljavaju da profesionalno obavljaju poslove u dizajnerskim studijima i biroima koji se bave dizajnom industrijskih proizvoda, dizajnom unutrašnjeg prostora, planiranjem i opremanjem izložbenih prostora i dizajnom urbanog mobilijara. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.
Ciljevi nastavnog procesa na ovom studijskom programu predviđaju obrazovanje profesionalnog strukovnog dizajnera – projektanta industrijskih proizvoda, kreativnog, spremnog da usvojena i stečena znanja i veštine primeni u praksi. Konceptima i idejnim rešenjima kroz kreiranje idejnih skica, proučavanje tehničkih karakteristika i finalizaciju proizvoda, studenti stiču znanja iz tehničke kulture. Studenti razvijaju sistem vrednovanja primenjujući analitičnost, kreativnost i unapređuju sposobnost da prate logiku razvoja proizvoda. Društveno humanistički predmeti osposobljavaju ih da nađu svoje mesto u budućem radnom i profesionalnom okruženju.

8. Modni dizajn proizvoda od kože - Studije po KMS i DMS* 

Realizacija studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože ima za cilj obrazovanje strukovnih dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože koji mogu da odgovore potrebama tržišta i zahtevima savremene modne industrije. Svrha studijskog programa ogleda se u kvalitetnom i efikasnom obrazovanju strukovnih dizajnera proizvoda od kože za potrebe obućarske i galanterijske delatnosti  i modnih detalja, kao i industrije kožne konfekcije.
Akademija je na ovom studijskom programu kao modul, akreditovala dualni model studija. Dualni modul studija realizuje se kroz aktivnu nastavu u prostorijama Akademije i praktičan rad kod poslodavca. Osnovni ciljevi dualne nastave na Studijskom programu su sticanje znanja i praktičnih veština koji će omogućiti studentu uključivanje u proces proizvodnje i sticanje kompetencija u skladu sa potrebama tržišta iz oblasti dizajna proizvoda od kože i tekstilne industrije. Modul studijskog programa MDK od kože po dualnom modelu studija, organizuje se za oblast primenjene umetnosti i dizajna i obezbeđuje iste ishode učenja, efikasnost studiranja i nivo kvalifikacije kao i u slučaju klasičnog načina realizacije studijskog programa.

9. Koncept i karakter dizajn

Cilj studijskog programa Koncept i karakter dizajn je osposobljavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Studenti se osposobljavaju da profesionalno, vizuelno uobliče i prenesu ideje, vizuelne i marketinške poruke, da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju vizuelni identitet video igre ili filma za naručioca.
Predmeti su koncipirani tako da se stavlja akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, kao i njegovo angažovanje i aktivnost u nastavnom procesu. Predavanja se odvijaju uz korišćenje savremenih didaktičkih sredstava, što studentima pruža mogućnost da vide konkretne primere i upotrebu savremene tehnologije u oblasti koncept i karakter dizajna.

10. Dizajn enterijera - Studije po KMS i DMS* 

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je osposobljavanje studenta za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema, uključujući održivo korišćenje unutrašnjih prostora na osnovu svih relevantnih standarda. Student se osposobljava da profesionalno i vizuelno uobliči i prenese ideju koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim bi kreirao rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti. Student će biti osposobljen da kreira vizuelnu prezentaciju integrisanu u projekat, koristeći adekvatne računarske programe, pismeno sastavi obrazloženje projektnih rešenja i usmeno komunicira dizajnerska rešenja.   Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model strudija. 

 

* KMS – Klasični model studija; DMS – Dualni model studija
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog