Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek Beogradska politehnika

1. Grafičko inženjerstvo – Studije po KMS i DMS* 

Svrha studijskog programa je da obrazuje inženjere grafičke tehnologije osposobljene za kompletno obavljanje inženjerskih poslova u pripremi, štampi i doradi, kao i u drugim specifičnim tehnološkim fazama radi ostvarivanja efikasnog procesa dobijanja proizvoda u grafičkoj industriji. Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju nekoliko oblasti kao što su priprema, štampa i dorada kao specifične tehnološke faze uz njihovo celovito integrisanje u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa grafičkim preduzećima i strukovnim udruženjima, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

2. Bezbednost i zdravlje na radu

Studijski program Bezbednost i zdravlje na radu je zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate tokove razvoja sistema bezbednosti i zdravlja na radu, načela nacionalne politike i strategije, evropske i domaće propise i standarde. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu.
Studenti stiču znanja i veštine koje omogućavaju razumevanje i povezivanje procesa bezbednosti i zdravlja na radu i uspešno obavljanje poslova inženjera zaštite na radu. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

3. Zaštita životne sredine 

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera zaštite životne sredine, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u oblasti zaštite životne sredine. Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Zaštita životne sredine, student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine je obrazovanje stručnjaka koji će svojim profesionalnim angažovanjem doprineti obezbeđivanju kvalitetnije životne sredine putem preduzimanja sveukupnih raspoloživih mera njene zaštite, primene savremenih saznanja iz ove oblasti, kao i osposobljavanje studenata za dalje profesionalno usavršavanje. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine

4. Menadžment kvalitetom 

Studijski program Menadžment kvalitetom osposobljava studente za aktivno uključivanje u radne procese uspostavljanja, održavanja, poboljšavanja i provere sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno za realizaciju procesa i aktivnosti u okviru funkcije kvaliteta u organizacijama i ustanovama različitih delatnosti. Uvođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom je imperativ za svaku modernu organizaciju, pa diplomirani studenti imaju mogućnost zaposlenja u organizacijima različitih delatnosti, veličine i oblika vlasništva, koje su opredeljene u pravcu obezbeđenja kvaliteta proizvoda/usluga. Tokom skoro 30 godina postojanja, studijski program je pretrpeo značajne transformacije u skladu sa promenama koje su se dešavale u okruženju. Tri puta je uspešno akreditovan. Kao najveći doprinosi društvu ističu se: preko 600 diplomiranih studenata; međunarodna prepoznatljivost kvalifikacija koje stiču studenti.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer menadžment

5. Reciklažne tehnologije – Studije po KMS i DMS* 

Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnog inženjera tehnologije za reciklažu materijala u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Zasnovan je na savremenom kurikulumu, odnosno savremenim nastavnim planovima predmeta koji prate trendove i tokove na polju reciklažnih tehnologija reciklaže materijala i upravljanja otpadom.

Studijski program omogućava pristupačno, savremeno i kvalitetno visoko obrazovanje koje će ispuniti očekivanja studenata i potrebe poslodavaca. Njegovom realizacijom školuju se strukovni inženjeri za rad u oblasti reciklaže kao delu integrisanog sistema upravljanja otpadom. Studijski program je usmeren ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju razumevanje i povezivanje sadržaja i strukture procesa reciklaže i uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže. Usmeren je na permanentnu saradnju sa preduzećima za reciklažu materijala, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

6. Grafički dizajn 

Cilj studijskog programa Grafički dizajn je obrazovanje strukovnih dizajnera koji će imati teorijska, praktična znanja i veštine za uspešno obavljanje svojih profesionalnih zadataka iz oblasti grafičkog dizajna. Studenti će biti osposobljeni da zatvore pun krug oblikovanja grafičkog proizvoda – od idejnog dizajnerskog koncepta, razrade do finalnog rešenja i praćenja proizvodnje, zasnovanog na kreativnom istraživanju referentnih i karakterističnih problema na osnovu svih relevantnih profesionalnih standarda. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner

7. Dizajn industrijskih proizvoda 

Cilj studijskog programa Dizajn industrijskih proizvoda je osposobljavanje studenta za izradu idejnog dizajnerskog koncepta, finalnog rešenja i praćenje proizvodnje proizvoda široke potrošnje, zasnovanog na kreativnom istraživanju referentnih i karakterističnih problema, uključujući održivo korišćenje i životni ciklus proizvoda, a na osnovu svih relevantnih profesionalnih standarda. Savladavanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni dizajneri kompetentni za obavljanje poslova u dizajnerskim studijima i projektantskim biroima koji se bave dizajnom industrijskih proizvoda. Studijski program je usklađen sa potrebama tržišta rada o obezbeđuje sticanje adekvatnih veština i znanja, savladavanje kreativnih tehnika i metoda za rešavanje dizajnerskih problema, razvijanje estetske percepcije i artikulacije, razvijanje profesionalne etike, osposobljavanje za profesionalni angažman uz poštovanje radne etike, osposobljavanje za školovanje na višim nivoima studija i permanentni profesionalni i lični razvoj. Razvoj kreativnih sposobnosti studenata podstiče se praktičnom nastavom i realizacijom većeg broja vežbi i zadataka, čime se obezbeđuje ostvarivanje postavljenog cilja studijskog programa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner

8. Modni dizajn proizvoda od kože - Studije po KMS i DMS* 

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih dizajnera koji će imati teorijska i praktična znanja iz oblasti modnog dizajna i ovladati specifičnim veštinama koje će im omogućiti uspešno obavljanje profesionalnih zadataka u oblasti dizajniranja proizvoda od kože. Nakon završenih studija studenti će moći da definišu idejno rešenje iz oblasti proizvoda od kože, isprate tehničko-tehnološki postupak i proces proizvodnje, koriste specijalizovane softvere u procesu dizajniranja, kao i da na adekvatan način prezentuju svoje projekte. Savladavanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni dizajneri kompetentni za obavljanje poslova u modnoj industriji i modnim ateljeima koji se bave dizajnom obuće i konfekcije od kože, kožne galanterije i dopunskog asortimana od kože i krzna.Program je zasnovan na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate trendove u oblasti modnog dizajna i obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner – Dizajn proizvoda od kože

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

9. Koncept i karakter dizajn

Cilj studijskog programa Koncept i karakter dizajn je osposobljavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Postavljeni cilj studijskog programa se ostvaruje tako što se studenti osposobljavaju da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore, 3D modele i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju koncept art za video igre ili film za naručioca. Predmeti su koncipirani tako da se stavlja akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, i njegovo angažovanje i aktivnost u nastavnom procesu. Nastava se odvija uz korišćenje savremenih didaktičkih sredstava kao što su računari i grafičke table za crtanje u opremljenim učionicama i ateljeima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner. 

10. Dizajn enterijera - Studije po KMS i DMS* 

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je osposobljavanje studenta za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema, uključujući održivo korišćenje unutrašnjih prostora na osnovu svih relevantnih standarda. Student se osposobljava da profesionalno i vizuelno uobliči i prenese ideju koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim bi kreirao rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti. Student će biti osposobljen da kreira vizuelnu prezentaciju integrisanu u projekat, koristeći adekvatne računarske programe, pismeno sastavi obrazloženje projektnih rešenja i usmeno komunicira dizajnerska rešenja.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

 

* KMS – Klasični model studija; DMS – Dualni model studija
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog