Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek Beogradska politehnika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Modni dizajn, Dizajn, Grafički dizajn, Digitalna umetnost, Mašinstvo, Zaštita na radu,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

1. Grafički dizajn – Studije po KMS i DMS *

Studijski master program Grafički dizajn zasnovan je na savremenom kurikulumu koji prati tokove razvoja dizajna i savremene tehnologije. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju stručnjaci sposobni za rad u studijima za dizajn, marketing agencijama ili izdavaštvu na poslovima grafičkog dizajnera.

Studenti stiču znanja i veštine potrebne za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta. Studenti će biti obučeni da samostalno ili u timu, analiziraju i razvijaju zadovoljavajuće koncepte i primenu projektnih zadataka, kroz posmatranje problema sa različitih aspekata. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte.

Studijski program ima tri modula: Dizajn vizuelnog identiteta (DVI), Oblikovanje knjige (OBK) i Dizajn ambalaže i oglašavanje (DAO).

Dualni model studija Master studijskog programa Dizajn ambalaže i oglašavanje doprinosi da se posredstvom učenja kroz rad kod poslodavaca Ball packaging i agenciju SVA da odbrani studenti prodube svoja teorijska i praktična znanja iskustvom iz privrede i radom na realnim projektima

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master dizajner

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model strudija.

2. Grafička proizvodnja

Cilj studijskog programa master strukovnih studija Grafička proizvodnja je da obrazuje strukovne master inženjere grafičke proizvodnje, za potrebe grafičke industrije koji će moći da odgovore sledećim zahtevima:

 • kreiranje razvoja proizvodnih kapaciteta I
 • upravljanje grafičkom proizvodnjom.

Studenti stiču produbljena znanja i veštine u oblasti grafičke proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, vodeći računa o principima zaštite životne sredine. Posebna pažnja se posvećuje studentu i njegovim potrebama da pristupačno i kvalitetno stekne potrebne kompetencije, koje su društveno opravdane i korisne. Kompetencije stečene realizacijom studijskog programa omogućiće studentu da se neposredno i adekvatno uključi u rukovođenje grafičkom proizvodnjom.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer tehnologije

3. Inženjerstvo zaštite

Studijski program master strukovnih studija Inženjerstvo zaštite zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate aktuelne trendove i tokove u oblasti zaštite, čime se na kvalitetan i savremen način obrazuju strukovni master inženjeri zaštite u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Svrha studijskog programa je da se školuju stručnjaci koji će moći da planiraju, sprovode, kontrolišu i unapređuju aktivnost, postupke i mere u oblastima zaštite – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti proizvoda i srodnih oblasti.

Realizacija nastave se zasniva na usvajanju savremenih i naprednih stručnih znanja od strane studenata, oslanjajući se na aktuelna načela, propise i standarde. Na ovaj način diplomirani studenti stiču kompetencije koje omogućavaju konkurentost na tržištu rada i zapošljavanje u širokom spektru organizacija na poslovima u oblasti inženjerstva zaštite. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama u oblasti inženjerstva zaštite, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer zaštite
 

* KMS – Klasični model studija; DMS – Dualni model studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog