Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek za primenjene inženjerske nauke

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Mašinstvo, Inženjerstvo, Tehnologija, Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Požarevac

1. Elektrotehnika i računarstvo

Studijski program osnovnih strukovnih studija Elektrotehnika i računarstvo je zasnovan je na savremenom kurikulumu koji se permanentno usklađuju sa brzim razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunkacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna područja – modula:

 • Energetika;
 • Računarstvo i informatika.

U okviru oba modula student ima i po više izbornih predmeta. Izborom modula i predmeta, stručne prakse i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama. Na taj način studenti mogu da se pripreme da brzo odgovore zahtevima radnih mesta na kojima bi želeli da rade.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva 

2. Mašinstvo

Na modulu Proizvodno mašinstvo studenti će biti osposoblјeni za propisivanje režime rada mašina u proizvodnim uslovima, da konstruišu i održavaju alate i pribore za rad, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces. Na modulu Projektovanje računarom studenti će biti osposoblјeni da mogu da korišćenjem računara i računarskih programa bez problema prilaze postupcima projektovanja, izrade i čuvanja tehničke dokumentacije, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces.

3. Prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Studijski program osnovnih strukovnih studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam omogućava studentima sticanje potrebnih znanja iz stručnih oblasti proizvodnje hrane, upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane, planiranja i organizovanja ishrane svih kategorija stanovništva primenom savremenih, racionalnih metoda i modela, značaju nutritivnih standarda u cilju očuvanja zdravlja populacije, sticanje znanja i veština u primeni nutricinističkih principa pravilne ishrane, sagledavanje važnosti funkcionalne hrane kao i primene alternativnih načina ishrane.

Studijski program je usmeren na saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije

4. Zaštita bilja

Svrha osnovnih strukovnih studija Zaštite bilja je formiranje visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.

Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Pored obaveznih predmeta na studijskom programu, studenti imaju mogućnost biranja izbornih predmeta u okviru više izbornih blokova. Izborom predmeta, teme završnog rada i realizacijom stručne prakse studenti stiču sveobuhvatna znanja i veštine koje im omogućavaju da adekvatno odgovore zahtevima tržišta rada. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede

5. Zaštita životne sredine

Studijski program Zaštita životne sredine izvodi se sa ciljem osposobljavanja studenata za primenu znanja i veština koje su potrebne za uključivanje u radni proces. Stručnjaci iz ove oblasti temeljno poznaju ekološku problematiku i sposobni su da na naučnoj i etičkoj osnovi, samostalno ili timski, sakupljaju, klasifikuju i na standardan način izlažu, predlažu i realizuju optimalne metode i postupke rešenja osnovnih problema u oblasti zagađenja zemljišta, vazduha i vode, čime doprinose zaštiti sveukupnog živog sveta, a posebno ljudi.

Kadrovi ovog profila će biti osposobljeni da rade sa uspehom kao inženjeri za zaštitu životne sredine u svim preduzećima koje imaju za delatnost rudarstvo, proizvodnju metala i nemetala, proizvodnju električne energije, proizvodnju papira, drvoprerađivačku industriju, hemijsku i petrohemijsku industriju, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, prehrambenu industriju. Osim toga mogu se zaposliti u agencijama za projektovanje i zaštitu životne sredine, u uredima za kontrolu kvaliteta životne sredine kao inspektori na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog