Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek za primenjene inženjerske nauke

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Mašinstvo, Inženjerstvo, Tehnologija, Poljoprivreda , Vinogradarstvo i vinarstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Požarevac

1. Fitomedicina – Studije po KMS i DMS *

Uslovi za upis na ovaj studijski program su završene strukovne studije u trajanju od tri godine – 180 ESPB. Kandidat se upisuje kao samofinansirajući student. Studenti drugih strukovnih master studijskih programa mogu preneti svoje ESPB bodove i nastaviti studije na ovom studijskom programu.

Studijski program Fitomedicina zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate savremene tokove u oblasti zaštite bilja i zdravstveno bezbedne hrane.

U KMS teorijska i praktična nastava se izvodi na Akademiji, a stručna praksa u nekom od preduzeća, a u DMS se dve trećine nastave izvode kao učenje kroz rad u preduzeću sa kojim Akademija ima potpisan ugovor, a jedna trećina nastave na Akademiji. Izborom modula, predmeta i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima i potrebama budućeg ili radnog mesta na kome već rade.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom MSS Fitomedicine studenti će moći da: pokažu znanje, veštine i razumevanje u oblasti fitomedicine, koja dopunjuju znanje stečeno na osnovnim strukovnim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja i veština; primene znanje i veštine u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar biotehničke oblasti tehničkotehnološkog obrazovno- naučnog polja studija; integrišu znanja i veštine, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova; pokažu znanja i veštine za očuvanje životne sredine; pokažu znanja i veštine za ekonomično korišćenje prirodnih resursa naše zemlje, u skladu sa principima održivog razvoja; pokažu znanja i veštine za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane; pokažu znanja planiranja proizvodnje u skladu sa novopostavljenim zahtevima tržišta; na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer poljoprivrede za fitomedicinu

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

2. Prehrambena tehnologija – Studije po KMS i DMS *

Studijski program master strukovnih studija, Prehrambena tehnologija, je orijentisan na sticanje praktičnih znanja i veština i osposobljavanju budućih stručnjaka, strukovnih master inženjera tehnologije, za primenu savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u poboljšanju kvaliteta u oblasti prehrambene tehnologije. Interes za kadrove iz ove oblasti iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda) I ustanove koje vrše kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i ustanove koje prate primenu standarda i usklađenosti pravilnika vezano za uvoz i izvoz hrane.

Pri koncipiranju ovih studija, prihvaćeni su najviši standardi modernog visokoškolskog obrazovanja, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i bolonjskom deklaracijom. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju master inženjeri tehnologije. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer tehnologije

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

3. Elektrotehnika i računarstvo – Studije po KMS i DMS *

Uslovi za upis na ovaj studijski program su završene strukovne studije u trajanju od tri godine – 180 ESPB. Kandidat se upisuje kao samofinansirajući student. Studenti drugih strukovnih master studijskih programa mogu preneti svoje ESPB bodove i nastaviti studije na ovom studijskom programu.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna modula:

 • Klasični model studija (KMS)
 • Dualni model studija (DMS).

U KMS teorijska i praktična nastava se izvodi na Akademiji, a stručna praksa u nekom od preduzeća, a u DMS se dve trećine nastave izvode kao učenje kroz rad u preduzeću DIGITAL LOGIC DOO sa kojim Akademija ima potpisan ugovor, a jedna trećina nastave na Akademiji. U okviru oba modula student ima više izbornih predmeta a završni rad se vezuje za neko preduzeće. Izborom modula, predmeta i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama budućeg ili radnog mesta na kome veće rade.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

4. Mašinsko inženjerstvo – Studije po KMS i DMS *

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na Kompjutersko projektovanje i CNC sisteme (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom – modul M1), po klasičnom i po dualnom modelu obrazovanja (modul M3) ili Grejnu, rashladnu i procesnu tehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja – modul M2), po klasičnom i po dualnom modelu obrazovanja (modul M4).

Svrha studijskog programa je da studentu pruži teorijsko i praktično znanje u oblasti kompjuterskog projektovanja i CNC sistema i grejne, rashladne i procesne tehnike (ali i srodnih i energetskih grana industrije), da proizvede strukovne inženjere da razumeju postavljene složene tehničke problema, da efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, inženjere koji će efikasno koristiti literaturu, zakone, standarde, internet i druga komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i koji će da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.

Svrha modula M3 i M4 po dualnom modelu obrazovanja je da se studenti kroz predmete „učenje kroz rad“ još u toku studiranja praktično osposobe za rad.

Studijski program je racionalno postavljen tako da je pripremni deo nastave za oba modula zajednički, a usmeravanje se vrši kroz uže stručne predmete koji se međusobno razlikuju po modulima.

Odbranom završnog rada student stiče diplomu obima 180 ESPB – bodova, sa stručnim nazivom Strukovni inženjer mašinstva.

 

* KMS – Klasični model studija; DMS – Dualni model studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog