Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne strukovne studije Beograd

GRAFIČKI DIZAJN

Cilj studijskog programa Grafički dizajn je obrazovanje strukovnih dizajnera koji će imati teorijska, praktična znanja i veštine za uspešno obavljanje svojih profesionalnih zadataka iz oblasti grafičkog dizajna. Studenti će biti osposobljeni da zatvore pun krug oblikovanja grafičkog proizvoda – od idejnog dizajnerskog koncepta, razrade do finalnog rešenja i praćenja proizvodnje, zasnovanog na kreativnom istraživanju referentnih i karakterističnih problema na osnovu svih relevantnih profesionalnih standarda. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

KONCEPT I KARAKTER DIZAJN

Cilj studijskog programa Koncept i karakter dizajn je osposobljavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Postavljeni cilj studijskog programa se ostvaruje tako što se studenti osposobljavaju da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore, 3D modele i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju koncept art za video igre ili film za naručioca. Predmeti su koncipirani tako da se stavlja akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, i njegovo angažovanje i aktivnost u nastavnom procesu. Nastava se odvija uz korišćenje savremenih didaktičkih sredstava kao što su računari i grafičke table za crtanje u opremljenim učionicama i ateljeima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner

DIZAJN ENTERIJERA

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je osposobljavanje studenta za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema, uključujući održivo korišćenje unutrašnjih prostora na osnovu svih relevantnih standarda.

Student se osposobljava da profesionalno i vizuelno uobliči i prenese ideju koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim bi kreirao rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti. Student će biti osposobljen da kreira vizuelnu prezentaciju integrisanu u projekat, koristeći adekvatne računarske programe, pismeno sastavi obrazloženje projektnih rešenja i usmeno komunicira dizajnerska rešenja.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

MODNI DIZAJN PROIZVODA OD KOŽE

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih dizajnera koji će imati teorijska i praktična znanja iz oblasti modnog dizajna i ovladati specifičnim veštinama koje će im omogućiti uspešno obavljanje profesionalnih zadataka u oblasti dizajniranja proizvoda od kože. Nakon završenih studija studenti će moći da definišu idejno rešenje iz oblasti proizvoda od kože, isprate tehničko-tehnološki postupak i proces proizvodnje, koriste specijalizovane softvere u procesu dizajniranja, kao i da na adekvatan način prezentuju svoje projekte. Savladavanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni dizajneri kompetentni za obavljanje poslova u modnoj industriji i modnim ateljeima koji se bave dizajnom obuće i konfekcije od kože, kožne galanterije i dopunskog asortimana od kože i krzna.

Program je zasnovan na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate trendove u oblasti modnog dizajna i obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner – Dizajn proizvoda od kože.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

DIZAJN INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Cilj studijskog programa Dizajn industrijskih proizvoda je osposobljavanje studenta za izradu idejnog dizajnerskog koncepta, finalnog rešenja i praćenje proizvodnje proizvoda široke potrošnje, zasnovanog na kreativnom istraživanju referentnih i karakterističnih problema, uključujući održivo korišćenje i životni ciklus proizvoda, a na osnovu svih relevantnih profesionalnih standarda. Savladavanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni dizajneri kompetentni za obavljanje poslova u dizajnerskim studijima i projektantskim biroima koji se bave dizajnom industrijskih proizvoda.

Studijski program je usklađen sa potrebama tržišta rada o obezbeđuje sticanje adekvatnih veština i znanja, savladavanje kreativnih tehnika i metoda za rešavanje dizajnerskih problema, razvijanje estetske percepcije i artikulacije, razvijanje profesionalne etike, osposobljavanje za profesionalni angažman uz poštovanje radne etike, osposobljavanje za školovanje na višim nivoima studija i permanentni profesionalni i lični razvoj. Razvoj kreativnih sposobnosti studenata podstiče se praktičnom nastavom i realizacijom većeg broja vežbi i zadataka, čime se obezbeđuje ostvarivanje postavljenog cilja studijskog programa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Svrha studijskog programa je da obrazuje inženjere grafičke tehnologije osposobljene za kompletno obavljanje inženjerskih poslova u pripremi, štampi i doradi, kao i u drugim specifičnim tehnološkim fazama radi ostvarivanja efikasnog procesa dobijanja proizvoda u grafičkoj industriji.

Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju nekoliko oblasti kao što su priprema, štampa i dorada kao specifične tehnološke faze uz njihovo celovito integrisanje u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa grafičkim preduzećima i strukovnim udruženjima, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera zaštite životne sredine, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u oblasti zaštite životne sredine. Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Zaštita životne sredine, student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi.

Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine je obrazovanje stručnjaka koji će svojim profesionalnim angažovanjem doprineti obezbeđivanju kvalitetnije životne sredine putem preduzimanja sveukupnih raspoloživih mera njene zaštite, primene savremenih saznanja iz ove oblasti, kao i osposobljavanje studenata za dalje profesionalno usavršavanje. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

ZAŠTITA BILJA

Svrha osnovnih strukovnih studija Zaštite bilja je formiranje visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.

Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Pored obaveznih predmeta na studijskom programu, studenti imaju mogućnost biranja izbornih predmeta u okviru više izbornih blokova. Izborom predmeta, teme završnog rada i realizacijom stručne prakse studenti stiču sveobuhvatna znanja i veštine koje im omogućavaju da adekvatno odgovore zahtevima tržišta rada.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede.

ENERGETSKA EFIKASNOST I ČISTA ENERGIJA

Svrha studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da po završetku studija rade na poslovima propisivanja i implementacije mera, poboljšanja i praćenja stanja energetske efikasnosti u proizvodnji, transportu i korišćenju toplotne i električne energije, primeni obnovljivih izvora energije, produbljivanju znanja neophodnih za projektovanje i izvođenje energetski efikasnih objekata, sticanje profesionalne kvalifikacije za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada. Studenti tokom školovanja stiču znanja u oblasti mašinstva, koja su primenljiva u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije, pripremi proizvodnje preduzeća i izvođenju mašinskih instalacija. Osim tekućih poslova, svršeni student je osposobljen da prepozna probleme u proizvodnji i energetici, predloži i sprovede bolja konstrukciona i tehnološka rešenja u manje i srednje složenim procesima.

Studijski program Energetska efikasnost i čista energija čine dva modula – modul M1 koji se izvodi po klasičnom modelu studiranja (KMS) i modul M2 prilagođen studiranju po dualnom modelu (DMS)*.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.

ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE

Svrha studijskog programa je da obezbedi studentu nakon završetka studija dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim na nivou strukovnog inženjera zaštite životne sredine da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova. Visokostručni kadrovi se školuju na ovom studijskom programu po evropskim standardima i odgovaraju potrebama tržišta rada u našoj zemlji.

Student će biti osposobljen za izradu: planova i pravila za zaštitu od požara; planova za evakuaciju i jednostavnijih elaborata o zonama opasnosti i programa obuke; procenu rizika od požara; planiranje, organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite u okviru teritorijalnih, proizvodnih i drugih sredina; inspekcijskog nadzora; rukovođenje vatrogasnim akcijama, požarnim i tehničkim intervencijama.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Svrha studijskog programa Bezbednost i zdravlje na radu je da obezbedi studentu nakon završetka studija dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim na nivou strukovnog inženjera zaštite na radu da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova što je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Akademije.

Studenti na studijskom programu stiču znanja koja se odnose na organizovanje i sprovođenje preventivnih mera za bezbedan rad u preduzećima i ustanovama, izradu dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, uređivanje radnih mesta i načina rada, izbor sredstava i opreme za ličnu zaštitu, učešće u izradi elaborata o uređenju gradilišta, komunikaciju sa koordinatorima za projektovanje i izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima i inspekcijski nadzor, sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

MENADŽMENT KVALITETOM

Studijski program Menadžment kvalitetom osposobljava studente za aktivno uključivanje u radne procese uspostavljanja, održavanja, poboljšavanja i provere sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno za realizaciju procesa i aktivnosti u okviru funkcije kvaliteta u organizacijama i ustanovama različitih delatnosti. Uvođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom je imperativ za svaku modernu organizaciju, pa diplomirani studenti imaju mogućnost zaposlenja u organizacijima različitih delatnosti, veličine i oblika vlasništva, koje su opredeljene u pravcu obezbeđenja kvaliteta proizvoda/usluga. Tokom skoro 30 godina postojanja, studijski program je pretrpeo značajne transformacije u skladu sa promenama koje su se dešavale u okruženju. Tri puta je uspešno akreditovan. Kao najveći doprinosi društvu ističu se: preko 600 diplomiranih studenata; međunarodna prepoznatljivost kvalifikacija koje stiču studenti.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer menadžment.

RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE

Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnog inženjera tehnologije za reciklažu materijala u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Zasnovan je na savremenom kurikulumu, odnosno savremenim nastavnim planovima predmeta koji prate trendove i tokove na polju reciklažnih tehnologija reciklaže materijala i upravljanja otpadom. Studijski program omogućava pristupačno, savremeno i kvalitetno visoko obrazovanje koje će ispuniti očekivanja studenata i potrebe poslodavaca. Njegovom realizacijom školuju se strukovni inženjeri za rad u oblasti reciklaže kao delu integrisanog sistema upravljanja otpadom.

Studijski program je usmeren ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju razumevanje i povezivanje sadržaja i strukture procesa reciklaže i uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže. Usmeren je na permanentnu saradnju sa preduzećima za reciklažu materijala, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na Kompjutersko projektovanje i CNC sisteme (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom) ili Grejnu, rashladnu i procesnu tehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja).

Svrha studijskog programa je da studentu pruži teorijsko i praktično znanje u oblasti kompjuterskog projektovanja i CNC sistema i grejne, rashladne i procesne tehnike (ali i srodnih i energetskih grana industrije), da proizvede strukovne inženjere da razumeju postavljene složene tehničke problema, da efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, inženjere koji će efikasno koristiti literaturu, zakone, standarde, internet i druga komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i koji će da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća. Svrha modula po dualnom modelu obrazovanja je da se studenti kroz predmete „učenje kroz rad“ još u toku studiranja praktično osposobe za rad.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

Svrha studijskog programa Industrijsko inženjerstvo je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da rade na poslovima proizvodnje, transporta, menadžmenta i programiranja, te produbljivanju znanja neophodnih za vođenje odgovarajućih poslova, uspostavljanju računarskih mreža i pravljenje baza podataka. Zato industrijsko inženjerstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program, koji je nastao kao odgovor na ukazane potrebe koje je iskazala praksa. Ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih principa industrijskog inženjerstva iz različitih oblasti tehnike i ovladaju dopunskim stručnim znanjima iz oblasti mašinstva, informacionih tehnologija i menadžmenta.

Studijski program Industrijsko inženjerstvo koncipiran je tako da kontinuirano prati savremena dostignuća iz nabrojanih oblasti i vrši njihovu implemntaciju u nastavni proces, vodeći računa o potrebama domaće mašinske industrije. Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima Akademije i njenom suštinskom orjentacijom i tradicijom vodeće obrazovne institucije na polju industrijskog inženjerstva u savremenoj proizvodnji gde se traži brza promena proizvodnog programa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Studijski program Drumski saobraćaj prati savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu i zasniva se na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju propisi u saobraćaju i transportu, organizacija transporta putnika i tereta, bezbednost i regulisanje saobraćaja, kao i uticaji infrastrukturnih, prostornih i vremenskih uslova na procese u saobraćaju i transportu.

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti saobraćaja i transporta. Studenti savladavanjem predviđenog studijskog programa stiču znanja i veštine za obavljanje poslova, na nivou strukovnog inženjera saobraćaja, iz oblasti saobraćaja i transporta koji se odnose na: organizaciju drumskog prevoza robe i putnika, javnog gradskog prevoza, logistiku, tehnologiju pretovara, organizaciju tokova putnika i poslovanja na putničkim saobraćajnim terminalima; saobraćajne tokove; zatim na poslove bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta kao i nadzora nad bezbednošću saobraćaja; poslove eksploatacije i održavanja vozila; koordinisanje aktivnostima u vezi sa parkiranjem u gradovima, organizaciju parkiranja; poslove planiranja, organizacije i realizacije transporta robe i putnika, kontrole postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta, organizacije rada i upravljanja održavanjem voznog parka, praćenje pokazatelja bezbednosti saobraćaja i predlaganje mera za njihovo unapređenje; poslove kontrole efikasnosti korišćenja saobraćajnih površina, regulisanja saobraćaja, intermodalnog transporta, obuke kandidata za vozače, osiguranja vozila i tereta i procene štete na vozilima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

KOMPJUTERSKI MAŠINSKI SISTEMI

Svrha studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi, koje se realizuje kroz dva modula Kompjutersko projektovanje i modeliranje i Kompjuterizovani proizvodni sistemi, je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva, osposobljenih da po završetku studija rade u konstrukcionim biroima kao konstruktori mašinskih elemenata i konstrukcija manje i srednje složenosti, u pripremi proizvodnje, kao tehnolozi-programeri, u sektoru kontrole kvaliteta, u proizvodnji, u računarskim centrima projektno-proizvodnih preduzeća, na poslovima tehničko-tehnološke pripreme, na poslovima programiranja kompjuterizovanih proizvodnih sistema i održavanja savremenih obradnih sistema, na poslovima tehničke kontrole i upravljanja poslovnim sistemima i uslužnim delatnostima.

Poseban cilj ovog studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva za potrebe poslovno-proizvodnih sistema Srbije, koji su sposobni da pripreme i primene programe proizvodnje korišćenjem najnovijih kompjuterskih tehnologija.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog