Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Akademija umetnosti u Novom Sadu organizuje pripremnu nastavu i konsultacije za upis u školsku 2018/19. godinu.

 

Departman muzičke umetnosti - konsultacije za upis 2018/19.

Katedra za solfeđo i metodike

 • Predmet: Solfeđo i teorije muzike
 • Termin: subota 27.5.2018. i subota 10.6.2018. u 10 časova (Akademija umetnosti – Petrovaradinska tvrđava) kod prof. Milene Srdić.
 • Novčana naknada: ne plaća se.

 

Departman likovne umetnosti - Pripremna nastava i konsultacije za upis 2018/19.

Predmet: Slikarstvo

 • Termin: Subotom od 9 do 13 časova. Konsultacije se održavaju u istom terminu i besplatne su.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti, Đure Jakšića 7, slikarski atelje br. 1.
 • Fond časova: Nedeljni fond časova – 4, ukupan fond časova – 108.
 • Novčana naknada za pripremnu nastavu: Mesečno 8.000 dinara sa PDV-om.

Predmet: Crtanje

 • Termin: Nedeljom od 10 do 14 časova. Kurs počinje 25. februara 2018. god. Konsultacije se održavaju u istom terminu i besplatne su.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti, Kosovska 33, atelje za crtanje.
 • Fond časova: Nedeljni fond časova – 4, ukupan fond časova – 68.
 • Novčana naknada: Mesečno 9.600 dinara sa PDV-om. U slučaju pohađanja dva kursa (Crtanje i Slikanje/Vajanje) cena je ukupno 12.000 dinara (6.000 dinara za Crtanje).

Predmet: Vajarstvo

 • Termin: Četvrtkom od 14 do 18 časova, petkom od 9 do 13 časova. Kurs počinje 27. februara 2018. god. Konsultacije se održavaju u istom terminu i besplatne su.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, učionica br. 9.
 • Fond časova: Nedeljni fond časova – 8, ukupan fond časova – 104.
 • Novčana naknada: Mesečno 9.600 dinara sa PDV-om.

Predmet: Grafika

 • Termin: Konsultacije su utorkom i sredom od 14 do 18 časova.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, atelje za grafiku.
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

Predmet: Ilustracija

 • Termin: Konsultacije su utorkom 9.30 do 13 časova.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, učionica br. 24.
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

Predmet: Grafički dizajn

 • Termin: Konsultacije su sredom 9.30 do 13 časova.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, učionica br. 24.
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

Predmet: Fotografija

 • Termin: Konsultacije su sredom u 12.30 časova.
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti, Kosovska 33, fotografski studio.
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

Predmet: Dizajn enterijera

 • Termin: Konsultacije su četvrtkom od 9 do 12.30 časova (Kosovska 33, učionica F2) i petkom od 9 do 12.30 časova (Đure Jakšića 7, učionica 218).
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

Predmet: Novi likovni mediji

 • Termin: Konsultacije su utorkom, sredom, četvrtkom i petkom u 11 časova
 • Mesto održavanja: Akademija umetnosti, Đure Jakšića 7, kabinet za NLM
 • Fond časova: /
 • Novčana naknada: Ne plaća se.

 

Departman dramskih umetnosti - konsultacije za upis 2018/19.

Studijski program Audiovizuelni mediji (konsultacije)

Modul: Produkcija za AV medije (konsultacije)

 • Termin: utorkom u 10.00 časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 22.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se.

Modul: Montaža u AV medijima (konsultacije)

 • Termin: sredom u 12.15 časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 24.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se

Modul: Kamera (konsultacije)

 • Termin: sredom u 11,00 (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 21.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se

Modul: Dizajn svetla (konsultacije)

 • Termin: četvrtkom u 10,00 časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 22.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se

Modul: Animacija i vizuelni efekti (konsultacije),

 • Termin: četvrtkom u 13,00 časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 22.2. do 31.5.2018.

Modul: Snimanje i dizajn zvuka (konsultacije)

 • Termin: petkom u 15,00 časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) od 19.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se

Modul: Muzička produkcija (konsultacije)

 • Termin: petkom u 15,00 časova časova (Akademija umetnosti, Kosovska 33) 19.2. do 31.5.2018.
 • Novčana naknada: ne plaća se

U slučaju da kandidat želi konsultacije na daljinu, potrebno je da se obrati na email: olivera.gracanin@gmail.com

 

Studijski program Multimedijalna režija (konsultacije od 19.2.2018.)

 • Predmet: Multimedijalna režija, prof. Aleksandar Davić
 • Termin: svakog prvog ponedeljka u mesecu od 14 do 15 časova, u objektu Akademije umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića 7, kabinet V
 • Novčana naknada: ne plaća se.

 

Studijski program Gluma na srpskom jeziku (konsultacije)

Predmet: Gluma kod prof. Jasne Đuričić i asistenta Sanja Ristić Krajnov

Termini: 04.4.2018. u 14 časova, 23.4.2018. u 14 časova, 7.5.2018. u 14 časova i 14.5.2018. u 14 časova (Akademija umetnosti, Novi Sad, Đure Jakšića 7)

Novčana naknada: ne plaća se.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: