Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Arhitektonski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Na integrisane akademske studije koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji iz dva dela, i to:

  • prvi deo testa - pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture - boduje se sa najviše 30 poena, i
  • drugi deo testa - razumevanje i logičko zaključivanje - boduje se sa najviše 30 poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih. Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 poena.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: