Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Bezbednost i zdravlje na radu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita na radu,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Test opšte informisanosti (60 bodova)

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Brinimo o sebi i drugima, učinimo sve da budemo bezbedni I zdravi. U tome nas podržava preko 100.000 preduzeća, naši i evropski zakoni. 

Strukovni inženjer zaštite na radu – za bezbednost i zdravlje na radu:

 • Učestvuje u proceni rizika;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i predlaže mere za njihovo otklanjanje;
 • Sarađuje sa službom medicine rada po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu...

 

Svrha studijskog programa je da obrazuje inženjere bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe organizacija, koje u skladu sa savremenim tendencijama u razvijenim zemljama uređuju ovu oblast u svom poslovanju. U Srbiji je trenutno aktivno preko desetine hiljada većih ili manjih preduzeća koja su po zakonu obavezna da imaju zaposleno lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Da bi ovu obavezu mogli da ispune, evidentna je stalna potreba za zapošljavanjem obrazovanih kadrova, među kojima su i inženjeri bezbednosti i zdravlja na radu koje obrazuje Beogradska politehnika.

Cilj studijskog programa je da se na pristupačan, dostupan i kvalitetan način obrazuju inženjeri koji mogu da odgovore potrebama savremene prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ovi inženjeri, sa stečenim teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama, mogu da se uključe u obavljenje tekućih poslova bezbednosti i zdravlja na radu kao specifičnim fazama i da celovito te faze integrišu u efikasan proces. Takođe, osposobljeni su da prate i u proizvodni proces uvode savremene preventivne mere zaštite u cilju smanjenja rizika od opasnosti i štetnosti u radnoj okolini. Osnovna aktivnost koja se sprovodi kako bi se pomoglo studentima da usvoje predviđena znanja i sposobnosti, i na taj način obezbedi postizanje obrazovnih ciljeva, ogleda se u doslednoj realizaciji svih nastavnih aktivnosti predviđenih studijskim programom.

Svi oblici praktične nastave, a naročito izrada samostalnih radova, stvaraju uslove za sticanje adekvatnih veština neophodnih za osmišljavanje i realizaciju izrade dokumenata bezbednosti i zdravlja na radu za različita preduzeća. Vežbe koje se sprovode u preduzećima i koje se obavljaju istovremeno za više predmeta, omogućavaju da se studenti od samog početka navikavaju na povezanost i međusobnu zavisnost svih osnovnih faza koje sačinjavaju proces bezbednosti i zdravlja na radu. Neprekidan i intenzivan proces modernizacije tehnologije i proizvodnje, uslovljava i osavremenjavanje studijskog programa, kako bi se obrazovali stručnjaci koji su potrebni savremenim preduzećima.

Gradivo, koje se izučava u okviru akademsko-opšteobrazovnih, stručnih i stručno-aplikativnih predmeta, kao i raspored predmeta po godinama studiranja, obezbeđuju dobru pokrivenost svih oblasti i u skladu su sa potrebama obrazovanja inženjera bezbednosti i zdravlja na radu. Obuhvaćeno je i ovladavanje opštim inženjerskim znanjima i znanjima iz pojedinačnih oblasti. Predmeti se po sadržaju i realizaciji nastave uklapaju u celinu, što daje pozitivan efekat na stvaranje stručnog kadra.

 

Informator studijskog programa možete pogledati ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog