Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Grafička proizvodnja

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Grafički dizajn,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

 

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafička proizvodnja student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u one sektore grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima:

 • sektor grafičke industrije za proizvodnju papira, kartona i lepenke;
 • sektor grafičke industrije koji se bavi štampom;
 • sektor grafičke industrije koji se bavi pripremom za štampu i proizvodnjom štamparskih formi za različite tehnologije štampe;
 • sektor grafičke industrije koji se bavi doradnim procesima, izradom alata i specifičnom obradom grafičkih proizvoda;
 • prodaja grafičke opreme, mašina i repromaterijala za potrebe grafičke industrije;
 • sektor marketinga;
 • grane privrede čiji se proizvodi pakuju u ambalažu i
 • grane privrede koje proizvode određene vrste proizvoda na kojima se štampa.

Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na sledećim stručnim oblastima: savremenim ambalažnim i drugim materijalima, poslovanju i organizaciji rada u grafičkoj proizvodnji, primeni digitalnih tehnologija u grafičarstvu, upravljanju i kontroli čitavim procesom štampe i projektovanju u oblasti grafičke tehnologije uz uvažavanje principa zaštite životne sredine.

Studije su praktično orijentisane, što podrazumeva da se deo nastave realizuje kroz vežbe, laboratorijski i praktični rad u eksternim nastavnim bazama. Tokom nastavnog procesa akcenat je na samostalnom i praktičnom radu studenta, kao i na značaju pojačane lične odgovornosti i aktivnog učešća u nastavnom procesu. Na predavanjima se uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava izlaže predviđeno gradivo, prilikom čega studenti, zajedno sa predmetnim nastavnikom, dolaze do konkretnih praktičnih rešenja u oblasti grafičke proizvodnje. U toku drugog i četvrtog semestra obavezna je stručna praksa. Praksa se realizuje u privrednim organizacijama, ustanovama, istraživačkim organizacijama sa kojima Škola ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji ili u nastavnim bazama u privredi.

Studenti stiču produbljena znanja i veštine u oblasti grafičke proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, vodeći računa o principima zaštite životne sredine.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog