Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Grafički dizajn

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Grafički dizajn,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Crtanje (40 bodova), Test opšte informisanosti (20 bodova), Test sklonosti i sposobnosti (20 bodova)

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Svrha ovog studijskog programa u obrazovnom sistemu jeste obrazovanje grafičkih dizajnera koji će zahvaljujući stečenim znanjima, veštinama i sposobnostima biti u stanju da praktično rešavaju probleme sa kojima se susreću u oblasti grafičkog dizajna, od ideje do realizacije bilo kog grafičkog proizvoda, a za potrebe sledećih kategorija korisnika:

 • studija za dizajn,
 • agencija za marketing,
 • štamparija,
 • grafičkih preduzeća,
 • studija za filmovanje i
 • pripremu za štampu, itd.

Uspostavljanjem kontinuiteta obrazovanja, obezbeđuje se odgovarajuća uloga u lancu strukovnog obrazovanja u skladu sa iskazanim potrebama društvene zajednice: kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje omogućuje uspešnu primenu stečenih znanja u praksi.

Rezultati zaposlenosti naših diplomiranih studenata u odnosu na prethodni period ukazuju na opravdanost postojanja ovog studijskog programa. S obzirom na sveukupni program razvoja Srbije i njene tendencije da se uključi u evropske tokove koji postavljaju visoke zahteve standarda kvaliteta proizvoda i usluga, u okviru Beogradske politehnike stasavaju generacije koje mogu da se nose sa takvim zahtevima.

Studijski program koncipiran je da pruži savremena znanja i kompetencije koje su društveno opravdane i korisne. Opravdanost i korisnost može se videti u činjenici da u Srbiji trenutno postoji 2.000 aktivnih grafičkih preduzeća, od toga u Beogradu 400 agencija za marketing, blizu 100 dizajn studija i štamparija.

 

Informator studijskog programa možete pogledati ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog