Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Grafički dizajn

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Industrijsko inženjerstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Osnovni cilj studijskog programa master strukovnih studija iz Grafičkog dizajna je osposobljavanje studenata za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta. Studenti će biti obučeni da, samostalno ili u timu, analiziraju i razvijaju zadovoljavajuće koncepte i vrše njihovu primenu u projektnim zadacima, kroz posmatranje problema sa različitih aspekata.

Svrha studijskog programa master strukovnih studija Grafički dizajn je da obrazuje master strukovne grafičke dizajnere iz oblasti: vizuelnog identiteta, oblikovanja knjige, dizajna ambalaže i oglašavanja sposobnih za rad u studijima za dizajn, marketinškim agencijama ili izdavaštvu na poslovima grafičkog dizajnera.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom master strukovnih studija – Grafički dizajn student će moći da:

 • istraži i analizira postojeća likovno-grafička i dizajnerska rešenja, definiše ciljnu grupu potrošača,
 • objasni ideju i koncept svog rešenja,
 • prezentuje i elaborira stručnoj javnosti,
 • analizira estetičke i etičke momente u medijski posredovanoj komunikaciji,
 • utemelji svoj rad u okvirima teorije savremene umetničke prakse i fenomenima popularne kulture,
 • primeni različite materijale i tehnike štampe i dorade za realizaciju rešenja,
 • dizajnira složena likovno-grafička rešenja (vizuelni identitet, knjigu ili ambalažu) u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima,
 • koristi tipografske principe pri dizajniranju rada i kreativno koristi tipografiju,
 • uradi pripremu za štampu i po potrebi primeni tehnike digitalne, sito štampe i ofset štampe,
 • fotografiše mali, srednji i veliki objekat u studijskim uslovima,
 • dizajnira složene predstave manipulisanjem digitalnom fotografijom i primeni ih u različitim kontekstima,
 • transponuje grafički dizajn u animiranu grafičku formu i prilagodi je formi televizije ili drugim elektronskim medijima,
 • modeluje jednostavne i manje složene 3D objekte,
 • kreira responzivni veb-sajt za raznovrsne uređaje i veličine ekrana.

Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Škole koji se ogledaju u kvalitetnom, pristupačnom savremenom i efikasnom obrazovanju, koje ispunjava očekivanja studenata stavljajući njihove potrebe u centar svog rada.

Studije traju četiri semestra, odnosno dve školske godine.

Uslov za upis na master strukovne studije – studijski program Grafički dizajn je prethodno završeno više obrazovanje – osnovne strukovne studije iz oblasti umetnosti, arhitekture ili dizajna, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova, u trajanju od tri godine, ili visoko obrazovanje – osnovne akademske studije, tj. šesti ili sedmi stepen stručne spreme.

Na prijemnom ispitu se ocenjuje portfolio sa radovima iz oblasti za koju kandidat konkuriše i intervju, razgovor sa upisnom komisijom studijskog programa Grafički dizajn.

Rang-lista prijavljenih kandidata formira se na osnovu zbira broja bodova koje je kandidat ostvario na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja, ostvarenog broja bodova na osnovu portfolija sa radovima i intervjua. Najviše 30 poena za uspeh na prethodno završenim studijama i najviše 70 poena za uspeh na prijemnom ispitu.

Uz konkursnu prijavu, osim navedenih dokumenata u „Potrebno za upis”, prilažu se:

 • radna biografija,
 • motivaciono pismo,
 • portfolio radova – u zavisnosti od modula.

Kandidati u povezanom portfoliju A3 formata prilažu radove iz uže oblasti koji dokazuju sklonosti i sposobnosti kandidata za studijski program, odnosno modul, za koji se prijavljuju. Može uključivati: crteže, skice, fotografije, 3D prikaze, tehnička rešenja, štampane projekte, komercijalne radove, studentske projekte, konceptualne radove.

Modul Oblikovanje knjige: 5 ilustracija ili crteža, 5 predloga za naslovne stranice publikacija ili korice knjiga, 5 predloga za po dve naspramne karakteristične stranice publikacija.

Modul Dizajn ambalaže i oglašavanje: Minimalno 10, maksimalno 15 radova iz oblasti grafičkog dizajna, od čega minimalno tri rešenja dizajna ambalaže (kutije, etikete i sl.) i minimalno tri oglasna rešenja (bilbord, poster, novinski oglas, veb-oglas itd.).
Modul Vizuelni identitet: Minimalno 10, maksimalno 15 radova iz oblasti grafičkog dizajna, od čega minimalno tri rešenja dizajna vizuelnog identiteta prikazana kroz izgled zaštitnog znaka / logotipa i osnovnih elemenata primarne grafičke komunikacije (vizitkarte, memoranduma, fascikle i sl.) i minimalno tri oglasna rešenja (bilbord, poster, novinski oglas, veb-oglas itd.).
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog