Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Beogradska politehnika

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Beogradska politehnika je raspisala konkurs za drugi upisni rok.

Važni datumi:

Prijavljivanje kandidata: 02. - 03. septembar.

Prijemni ispit: 06. septembar.

Upis: 09. septembar.

 

 

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati kandidat ako ima:

 • četvorogodišnje srednje stručno obrazovanje ili gimnaziju i
 • položen prijemni ispit.

Preuzmite priručnik za prijemni ispit.

 

Podnošenje dokumenata

U toku prijavljivanja na konkurs kandidati podnose fotokopije sledećih dokumenata (sa originalima na uvid, fotokopije ne moraju biti overene):

 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole (za prijavu na osnovne studije)
 • diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (za prijavu na osnovne studije)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • potvrde o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. 

Uplatu troškova za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara (Odeljenje za dizajn), odnosno 5.000,00 dinara (Odeljenje za tehnologije), izvršiti na:

tekući račun Škole br. 840-1854666-50

svrha uplate: naknada za polaganje prijemnog ispita

broj modela 97

poziv na broj (odobrenje) 29 - 74212104

 

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih strukovnih studija sastoji se iz testa opšteg obrazovanja i stručnog dela prijemnog ispita za izabrani studijski program. Prijemni ispit se polaže u terminima i na način koji je dat u Konkursu za upis. Lista predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit i broj bodova koji svaki predmet nosi dati su u tabeli.

 

Odeljenje

Studijski program

Prijemni ispit

1.

Tehnologije

Bezbednost i zdravlje na radu

Test opšte informisanosti

(60 bodova)

2.

Grafičko inženjerstvo

3.

Zaštita životne sredine

4.

Menadžment kvalitetom

5.

Reciklažne tehnologije

6.

Dizajn

Grafički dizajn

Crtanje (40 bodova)

Test opšte informisanosti (20 bodova)

Test sklonosti i sposobnosti (20 bodova)

7.

Dizajn industrijskih proizvoda

8.

Modni dizajn proizvoda od kože

9.

Koncept i karakter dizajn

Crtanje (60 bodova)

Test opšte informisanosti (20 bodova)

 

 

Šta je potrebno za upis

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa, na upis moraju doneti sledeća originalna dokumenta:

 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
 • Diplomu o položenom završnom, maturskom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu) - original
 • Dve identične fotografije 3,5 x 4,5 cm
 • Uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara na ime upisnine (uračunati obrasci ŠV-20 i Indeks).

Svrha uplate – upisnina;

primalac – Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika, Beograd, Brankova 17;

račun primaoca – 840-1854666-50;

br. modela: 97

poziv na broj: 26-74212105

Osim pomenutog, kandidati koji plaćaju školarinu moraju doneti i potvrdu o uplati školarine, ili prve rate školarine. Kandidati koji su u radnom odnosu moraju priložiti potvrdu o zaposlenju kako bi se uskladila nastava sa radnim obavezama.

 

Školarina

Visina školarine za studente državljane Srbije (za samofinansirajuće studente) za jednu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija, odnosno 60 ESPB bodova iznosi:

 • 66.000,00 dinara za studijske programe na Odeljenju za tehnologije i
 • 105.000,00 dinara za studijske programe na Odeljenju za dizajn.

Visina školarine za master studije:

 • 129.000,00 dinara za master studije na Odeljenju za dizajn i
 • 117.000,00 dinara za master studije na Odeljenju za tehnologije.

Školarina se može platiti u celosti (pri upisu), u dve jednake rate ili u deset jednakih mesečnih rata, pri čemu se prva rata plaća pri upisu. Ukoliko pravno lice vrši uplatu školarine na ime studenta, školarina se plaća u najviše dve jednake rate (prva pri upisu).

Visina školarine za studente strane državljane za jednu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija, odnosno 60 ESPB bodova iznosi:

 • 600,00 € za studijske programe na Odeljenju za tehnologije i
 • 1.000,00 € za studijske programe na Odeljenju za dizajn.
 • 1.000,00 € za specijalističke studije 
 • 1.200,00 € za master studije na Odeljenju za dizajn
 • 1.180,00 € za master studije na Odeljenju za tehnologije

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Samofinansirajući student plaća školarinu obračunatu prema broju predmeta za koje se opredelio da pohađa, odnosno prema broju ESPB bodova (najmanje 37 ESPB bodova).

Upis državljana Srbije koji su završili prethodno školovanje u inostranstvu 

Državljani Srbije koji su srednju školu, tj. visoko (više) obrazovanje, završili u inostranstvu, upisuju se na studije pod istim uslovima kao i državljani Srbije koji su školovanje završili u Srbiji.

Uz prijavu za upis ovi kandidati podnose na uvid originalno rešenje o nostrifikaciji školskih svedočanstava, tj. diplome visokoškolske ustanove stečenih u inostranstvu koje je izdao nadležni organ i kopiju rešenja o nostrifikaciji.


Upis stranih državljana 

Na osnovne strukovne studije mogu se upisati strani državljani i lica bez državljanstva i to u statusu studenta koji se sam finansira, pod istim uslovima kao i državljani Srbije.

Uz prijavu za upis, strani državljanin je dužan da podnese rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu.

Pre upisa kandidat strani državljanin dužan je da podnese dokaze:

 1. da je zdravstveno osiguran za školsku godinu za koju se upisuje;
 2. sertifikat ovlašćene organizacije da poznaje srpski jezik, odnosno zapisnik o proveri znanja srpskog jezika, ako je ispit polagao u Školi.


Upis kandidata koji su prijemni ispit polagali na drugoj visokoškolskoj ustanovi 

Kandidatima koji su prijemni ispit za upis polagali na drugoj visokoškolskoj ustanovi (visoka škola, fakultet), može se priznati proporcionalni deo bodova ostvarenih na prijemnom ispitu za upis u Beogradsku politehniku.

Potrebno je da ovi kandidati donesu potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa druge visokoškolske ustanove, kao i potvrdu o izvršenoj uplati troškova za priznavanje prijemnog ispita, po cenovniku BP. Komisija za upis razmatra molbe kandidata i u skladu sa vrstom položenog prijemnog ispita, postignutim rezultatima i preostalim raspoloživim mestima donosi odluku o odobravanju upisa kandidatu.

Sve cene, ali i način plaćanja, možete pogledati na sledećem linku. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog