Preuzmi Maturang aplikaciju


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
- Biologija 48(30) 10 69.72 11 59.62
- Rehabilitacija 42(35) 23 57.62 7 48.00
- Sport i fizičko vaspitanje 25(35) 22 50.82 2 46.19

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: