Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Prvu godinu studija mogu upisati lica koja imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit radi provere znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti za upis na određeni departman-studijski program:

  • Ekonomija: matematika i sociologija

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: