Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Departman za psihološko-pedagoške nauke

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi konkursa

Pravo na podnošenje prijave za upis na osnovne studije imaju kandidati:

  • koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Konkursna dokumentacija:

  • Diplomu i svedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit.

 

Prijemni ispit

Na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru prijemni ispit se sastoji iz Testa opšteg znanja i Test posebnih znanja (u zavisnosti od studijskog programa za koji se konkuriše).


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: