Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državne visoke škole

Prijemni.rs pruža informacije o visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko usmerenje i da se pripreme za upis i studije na fakultetima i visokim školama.
Podesi parametre pretrage i saznaj sve informacije o željenoj ustanovi.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE
Fakultet bezbednosti Beograd

Fakultet bezbednosti Beograd

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Izdvojeni univerziteti: