Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Ekonomski fakultet - Kragujevac

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis
U prvu godinu studija može se upisati svako lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit i zauzme mesto na rang-listi u okviru utvrđenog broja studenata za upis u prvu godinu studija.

 

Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija,  polažu prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru od 8 navedenih predmeta:

 

  1. Osnovi ekonomije (Politička ekonomija),
  2. Poslovna ekonomija (Ekonomika preduzeća),
  3. Osnovi ekonomije (Nacionalna ekonomija) ,
  4. Statistika,
  5. Računovodstvo,
  6. Filozofija,
  7. Sociologija, i 
  8. Matematika

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: