Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Agrarna ekonomija i agrobiznis

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Dva od sledećih pet predmeta: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Informatika, Matematika, Filozofija sa logikom

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Ekonomija, Matematika, Filozofija,

Gradovi: Subotica

Agrarna ekonomija i agrobiznis je jedan od najstarijih studijskih programa na Fakultetu, utemeljen na predispoziciji za poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju našeg bližeg okruženja. Namera nam je da vas osposobimo da organizujete procese i vodite poslovanje agroprivrednih subjekata. 

Na ovom studijskom programu studenti se osposobljavaju da ovladaju: 

  • agrotehničko-ekonomskim znanjima neophodnim menadžeru u agroekonomiji i agrobiznisu,
  • da organizuju procese rada u poljoprivrednim gazdinstvima, da stvore efikasnu računovodstvenu informacionu osnovu, da efikasno upravljaju gazdinstvom,
  • da donose optimalne odluke o tržištu poljoprivredno prehrambenih proizvoda,
  • da kreiraju i analiziraju agrarnu politiku,
  • da ocenjuju projekte održivog ruralnog razvoja,
  • da programiraju i modeliraju ekonomske međuzavisnosti u agrobiznis sektoru.

Ovde možete pogledati koje predmete sadrži ovaj studijski program >>
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog