Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Studijski program - Poslovna informatika - u Novom Sadu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Dva od sledećih pet predmeta: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Informatika, Matematika, Filozofija sa logikom

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Ekonomija, Matematika, Filozofija,

Gradovi: Novi Sad

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna informatika se realizuje u Subotici i u Novom Sadu.

Organizovan je semestralno i traje četiri godine, sa diplomskim radom na završetku studija i 240 ESPB.

Student stiče diplomu u području društvenih nauka i zvanje diplomirani poslovni informatičar.

 

Šta je to Poslovna informatika i zašto je izabrati za svoju profesiju?

Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine.

Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta. Uzrok tome su digitalne transformacije koje prožimaju sve pore društva, a posebno sferu poslovanja.

 

Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu

Poslovna informatika se izučava na Ekonomskom fakultetu u Subotici od 1973. godine, a do danas je iz oblasti poslovne informatike diplomiralo oko 1800 studenata. 

Aktuelni studijski program Poslovna informatika je potpuno inoviran i zasnovan na standardima i preporukama svetski priznatih profesionalnih udruženja ACM, IEEE i AIS.

Program je usaglašen sa sličnim studijskim programima na univerzitetima u svetu i nudi znanja i veštine, primenljive u malim i srednjim preduzećima, kako privatnog, tako i javnog sektora.

 

Zanimanja koja mogu obavljati poslovni informatičari?

Stečene kompetencije na studijskom programu, diplomiranim studentima obezbeđuju široke mogućnosti da obavljaju zanimanja koja su u sferi njihove profesije. 

Poslovni informatičari mogu raditi:

 • u razvoju poslovnog softvera – sistem analitičar, dizajner, programer, tester;
 • pri uvođenju i upravljanju informacionim sistemom organizacije – konsultant za uvođenje poslovnih softverskih rešenja, konsultant u području poslovne informatike, administrator ERP sistema, ekspert u reviziji informacionih sistema;
 • u podršci menadžmentu u procesu odlučivanja - stručnjaci za poslovnu inteligenciju, istraživač i analitičar podataka, administrator podataka;
 • u poslovima vezanim za upravljanje poslovnim procesima - arhitekta poslovanja, analitičar poslovnih procesa, administrator procesa, rukovodilac poslovnih procesa u organizaciji (CPO), ekspert u sistemu kvaliteta informacionog sistema;
 • u menadžmentu organizacije - rukovodilac digitalizacije u organizaciji (CDO), rukovodilac informacija u organizaciji (CIO), rukovodilac projekta transformacije i digitalizacije poslovanja;
 • u samostalnom nastupu na tržištu - preduzetnik u području digitalne transformacije i primene informacionih tehnologija u poslovanju.

 

Šta čini atraktivnim studijski program poslovne informatike za buduće studente?

Studijski program je atraktivan za učenike gimnazija, srednjih ekonomskih škola i srednjih tehničkih škola jer im omogućuje:

 • studiranje interdisciplinarnog područja koje čine sadržaji iz društvenih, prirodnih i tehničkih nauka,
 • sticanje kompetencija koje pružaju široku mogućnost izbora zanimanja,
 • obavljanje studijske stručne prakse i volontiranja u uspešnim softverskim kompanijama u zemlji i inostranstvu,
 • stipendiranje najboljih studenata tokom celog perioda studija,
 • mogućnost studijskog boravka u inostranstvu,
 • sticanje kompetencija za rad sa proizvodima renomiranih svetskih kompanija, kao što su SAP, Microsoft i IBM.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija možete preuzeti ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog