Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

  • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

  • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

  • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Statistika prethodnih upisa - Ekonomski fakultet Subotica

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Prvi upisni rok 2017.
Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Ekonomski fakultet Subotica 551(936) 428 61
- Agrarna ekonomija i agrobiznis 0(33) 9 63.52
- Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 0(37) 16 82.88 5 41.74
- Finansije, bankarstvo i osiguranje 0(89) 43 53.12 1 47.96
- Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0(122) 37 87.82 27 53.60
- Marketing 0(63) 36 67.56 1 46.60
- Marketing - u Novom Sadu 0(66) 29 87.28 23 46.20
- Menadžment 0(37) 18 64.76 2 49.38
- Menadžment - u Novom Sadu 0(33) 15 86.68 16 51.50
- Poslovna informatika 0(33) 20 85.78 13 72.94
- Poslovna informatika - u Novom Sadu 0(57) 37 88.38 20 80.34
- Računovodstvo i revizija 0(41) 26 82.70
- Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0(33) 24 89.34 9 76.20
- Trgovina 0(24) 13 61.76
- Trgovina - u Novom Sadu 0(25) 13 83.80 5 68.20Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog