Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis - Elektronski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Elektronski fakultet Niš

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu, u trećem upisnom roku

Važni datumi i satnice dešavanja u trećem upisnom roku:

  • 18 - 24. septembar - Prijavljivanje kandidata obaviće se na šalteru Službe za studentska pitanja od 8:00 do 15:00 sati
  • 28. septembar - Polaganje prijemnog ispita iz Matematike počinje u 11:00 sati.
  • 29.septembar - Objavljivanje rezultata (u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata)
  • 1-2.oktobar - Upis kandidata po konačnoj rang listi  od 8:00 do 15:00 sati

Rang liste

Komisija za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, na Elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo  u školskoj 2020/2021. godini, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu, a saglasno merilima utvrđenim Zajedničkim konkursom, utvrdila je sledeće:

Konačnu rang listu kandidata

Konačnu rang listu za afirmativnu grupu 1

Konačnu rang listu za afirmativnu grupu 3

ELEKTRONSKA PRIJAVA KANDIDATA ZA UPIS 2020.

Opšti uslovi

Osnovne akademske studije oduhvataju studijski program Elektrotehnika i računarstvo sa modulima:

  • Elektroenergetika,
  • Elektronske komponente i mikrosistemi,
  • Elektronika (sa podmodulima od četvrtog semestra: Elektronska kola i embeded sistemi i Multimedijalne tehnologije)
  • Računarstvo i informatika,
  • Komunikacione i informacione tehnologije (sa podmodulima od petog semestra: Komunikacije i obrada informacija i Sistematsko inženjerstvo i radio-komunikacije),
  • Upravljanje sistemima.

Prva godina OAS na Elektronskom fakultetu u Nišu je zajednička za sve module. Listu svih predmeta iz prve godine po semestrima (prvi i drugi semestar) imate na strani o Osnovnim akademskim studijama.

Nastava po modulima počinje od druge godine studija, tj. od trećeg semestra. Listu predmeta po modulima možete naći na stranama sa detaljnijim opisom modula (linkovi gore u listi).

Za upis u I godinu osnovnih akademskih mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz Matematike.

Kandidat koji je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta/nagrade na republičkom (državnom) takmičenju u znanju iz odgovarajućih oblasti tehničkih ili prirodno- matematičkih nauka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

 

Polaganje prijemnog ispita

Izbor kandidata za upis u I godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu iz Matematike i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Za uspešno polaganje prijemnog ispita preporučujemo nabavku literature "Matematika - Kompleti zadataka za prijemni ispit" i pohađanje pripremne nastave.

Zbirku zadataka za prijemni ispit iz Matematike možete preuzeti ovde.

Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova (40 + 60).

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000,00 dinara i može se platiti u 8 mesečnih rata.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000 eura. Studenti, državljani susednih država, plaćaju školarinu u iznosu od 89.000,00 dinara.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog