Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Administrator računarskih mreža

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Zanimanje kojim ćete se osposobiti za povezivanje i podešavanje računarskih mreža, administriranje mreža, sigurnost na mrežama, programiranje na web-u, rad sa bazama podataka. Nakon školovanja možete se zaposliti u firmama koje poseduju umrežene računare ili nastaviti dalje školovanje na višim školama i fakultetima.

Novo zanimanje Administrator računarskih mreža je nastalo kao rezultat studioznog ispitivanja potreba tržišta za ovom vrstom profila. Tom prilikom angažovani su stručnjaci iz prakse, različitih delatnosti koji su dali konture i sadržaj budućem zanimanju – administrator računarskih mreža. Ciljevi stručnog obrazovanja su : osposobljavanje učenika za instaliranje i održavanje aktivne i pasicne mrežne opreme i osposobljavanje učenika da vrši umrežavanje i održavanje računarske opreme. Novo zanimanje Administrator računarskih mreža, će omogućiti učenicima koji se opredele za ovo zanimanje da stečenim znanjima o:

 • merama zaštite na radu
 • pravilima izrade tehničke dokumentacije
 • prenosnim medijima
 • komunikacionim uređajima
 • sastavnim elementima računara
 • različitim operativnim sistemima
 • arhitekturi i topologijama računarskih mreža
 • internet servisima
 • dijagnostičkom softveru
 • nadzoru, održavanju i otklanjanju grešaka na računarskoj opremi i mrežama
 • zaštiti računarskih sistema i mreža
 • različitim vrstama alata i načinu primene
 • primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću
 • veštinama primenjivanja mera zaštite na radu i okolini
 • izradi tehničke dokumentacije
 • postavljanju, podešavanju i testiranju aktivne i pasivne mrežne opreme u skladu sa standardima
 • sklapanju i testiranju računara
 • instaliranju, podešavanju i testiranju različitih operativnih sistema za mrežni rad
 • instaliranju i podešavanju dodatnog softvera i implementiranje servisa
 • korišćenju različitih dijagnostičkih programa
 • vršenju redovnog tehničkog održavanju i kontrole računarske opreme i mreža
 • korišćenju alata za rad na računarskoj opremi i mreži

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

RADNE KOMPETENCIJE:

 • postavljanje računarske mrežne opreme na osnovu projektne dokumentacije
 • umrežavanje računarske opreme
 • održavanje i nadzor računarske opreme i mreža

SPOSOBNOSTI:

 • Postavlja pasivnu mrežnu opremu
 • Postavlja aktivnu mrežnu opremu
 • Umrežava računare i računarsku opremu
 • Vrši nadžor i održavanje računarskih mreža
 • Obavlja administrativne poslove
 • Komunicira sa okruženjem

PODRUČJE ZAPOŠLJAVANJA

Danas, gotovo, svaka firma ima računare i računarsku opremu koji su najčešće umreženi,tako da sa navedenim kompetencijama možete da se zaposle u bilo kojoj organizaciji koja koristi računare i računarsku mrežu Telekom, Telenor, VIP, Banke, NIS, EPS, državne institucije… Možete da se priključe firmama koje se bave projektovanjem, implementacijom i održavanjem računarskih mreža, veb dizajnom...

DALJE ŠKOLOVANJE

Za one koji žele više, stečeno znanje daje mogućnost daljeg školovanja na svim višim školama i fakultetima tehničkog i računarskog smera ETF, FON, Računarski fakultet, Viša elektrotehnička...
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog