Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Elektrotehničar informacionih tehnologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija, je osposobljavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.
S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 • efikasan rad u grupnim situacijama
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu
 • razvoj svesti i potrebe za doživotim učenjem i praćenjem tehničko-tehnoloških novina u struci

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

RADNE KOMPETENCIJE:

 • Postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
 • Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za Internet servise
 • Izrada desktop aplikacija
 • Izrada statičkih i dinamičkih veb prezentacije i veb aplikacija i njihovo implementiranje
 • Kreiranje, modelovanje i razvijanje baza podataka
 • Održavanje i provera sigurnosti informacionih sistema

ZNANJA O:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera
 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera
 • komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi
 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb stranica
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija
 • objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru
 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja
 • projektovanju informacionih sistema, kreiranju i korišćenju baza podataka
 • strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja
 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada
 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 • primeni osnovnih principa komunikacije i orgnizacije u preduzeću

VEŠTINE:

 • samostalno sklapa računar, testira hardver i otklanja kvarove
 • instalira i konfiguriše operativni sistem, dodatni softver i hardverske uređaje
 • konfiguriše, povezuje i proverava funkcionalnost LAN mreže
 • koristi Internet servise
 • izrađuje veb stranice i veb aplikacije i objavljuje ih na veb serveru
 • izrađuje aplikacije, projektuje jednostavne baze podataka i povezuje aplikacije sa bazom podataka
 • instalira, testira i održava aplikacije za elektronsko poslovanje i obavlja poslovne procese i operacije u njima
 • vrši zaštitu od napada na informacioni sistem

STAVOVE:

 • savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene poslove
 • pozitivno se odnosi prema primeni sigurnosnih i zdravstvenih mera u radu
 • efikasno organizuje vreme
 • ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti informacionih sistema
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog