Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Elektrotehničar računara

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Elektrotehničar računara je profil koji obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, tj. tehničare koji se bave održavanjem elektronike samog računara i/ili realizacijom programa na samom računaru. Živimo u vreme ekspanzije računara. Oni nalaze primenu u svim oblastima ljudske delatnosti, pa je stoga ovo zanimanje veoma atraktivno. Mogućnosti zapošljavanja su vrlo velike jer praktično, računari se koriste svuda u obradi najraznovrsnijih podataka : u računovodstvu, u vođenju raznih procesa u industriji, u svim oblastima naučnih istraživanja, u medicini, u trgovini itd…

PROGRAM IZ OVOG PROFILA OBUHVATA:

 • Konfigurisanje hardvera računara
 • Testiranje, otklanjanje kvarova
 • Poznavanje arhitekture računarskog sistema i principa rada pojedinih komponenti
 • Sistemski softver
 • Aplikativni softver
 • Programiranje
 • Baze podataka
 • Računarske mreže
 • Mrežni operativni sistemi

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

SPOSOBNOSTI:

 • Programiranje na programskim jezicima C, C++ i C#
 • kreiranje objekata u C#
 • razvijanje i implementiranje Windows aplikacija
 • uspostavljanje konekcije sa bazom podataka (ADO.NET)
 • Implementacija, upravljanje i održavanje računarske mreže.
 • Sticanje znanja o različitim vrstama i karakteristikama računarskih sistema, bazama podataka, servera itd., potrebnih za nastavak školovanja i dalje usavršavanje.

Po završetku školovanja učenici dobijaju zvanje elektrotehničar računara. Najčešće đaci sa ovog smera nastavljaju dalje školovanje na fakultetima, mada su teorijske moguđnosti zaposlenja neograničene.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog