Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Elektrotehnički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Svi obrazovni profili su prohodni za upis na Elektrotehnički fakultet. Uslove pod kojima se mogu upisati državljani Republike Srbije, pripadnici srpske manjine iz susednih zemalja i strani državljani propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Studijski program Kandidati čije se školovanje finansira iz budžeta Kandidati koji sami finansiraju školovanje
Elektrotehnika i računarstvo (ER) 400 140
Softversko inženjerstvo (SI) 30 150

 

 

Prijavljivanje

Prijavljivanje se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet u Beogradu. Uobičajeno je da se dokumenta predaju krajem juna, a prijemni ispit se obavlja u poslednjoj nedelji juna ili prvoj nedelji jula meseca. Ukoliko ima nepopunjenih mesta dopunski upis se organizuje početkom septembra.

 

Prijemni ispit

Jednom prijavom kandidat konkuriše na studijski program Elektrotehnika i računarstvo i studijski program Softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u junskom upisnom roku. Kandidat može upisati samo jedan studijski program. 

Prilikom podnošenja prijave kandidat ističe jedan studijski program kao svoju osnovnu želju. Na osnovu osvojenih bodova na prijemnom ispitu i uspeha u srednjoj školi, formira se rang lista kandidata. Kandidat koji se prema rang listi ne može upisati u okviru budžetske kvote na željeni studijski program, može biti upisan na drugi studijski program na čijoj rang listi se nalazi u okviru kvote koja se prima. 

Svi kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo polažu prijemni ispit iz matematike ili fizike. Kandidati mogu izabrati da polažu prijemni i iz oba predmeta, pri čemu se uzima u obzir bolji rezultat. Rezultati prijemnog ispita iz Fizike mogu se iskoristiti kao dodatni poeni prilikom polaganja ispita iz Fizike 1 i Fizike 2. Na prijemnom ispitu se maksimalno može ostvariti 60 bodova. Studenti koji konkurišu na studijski program Softversko inženjerstvo polažu prijemni ispit isključivo iz matematike

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo iznosi 108.000,00 dinara. 

Školarina za samofinansirajuće studente studijskog programa Softversko inženjerstvo iznosi 243.500,00 dinara.

Školarina za strane državljane koji se upisuju na studijski program Elektrotehnika i računarstvo iznosi 2.000 evra, dok je za studijski program Softversko inženjerstvo školarina za strane državljane 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. 

 

Preuzmite informator za upis.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: