Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Ekonomija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Dužina trajanja studija: 3 godine (6 semestara)
Broj ESPB: 180
Akademski naziv koji stičete po završetku studija: Doktor ekonomskih nauka

Osnovni uslov za upis studenata na doktorske akademske studije je:

 • prethodno završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Doktorske akademske studije Ekonomije omogućavaju studentima da ovladaju veštinama i metodama naučnog istraživanja, steknu sposobnosti koncipiranja, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja.

 • Studenti po završetku studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:
 • Samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti ekonomije, ali i postižu razvojna i naučna istraživanja
 • Se uključuju u međunarodne naučne projekte
 • Koriste najsavremenija znanja i dostignuća u oblasti ekonomije
 • Poštuju principe etičkog kodeksa dobre naučne prakse
 • Komuniciraju na profesionalnom nivou prilikom saopštavanja naučnoistraživačkih rezultata na naučnim konferencijama
 • Pišu i objavljuju radove u naučnim časopisima domaćeg i međunarodnog karaktera, primenom veština komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka u odnosu na međunarodne standarde i naučnu zajednicu

Spisak predmeta na doktorskim studijama Ekonomije možete pogledati OVDE 

Kako biste rezervisali vaše mesto na vreme potrebno je da se prijavite putem elektronske prijave ili da nas kontaktirate putem telefona na broj 011 77777 00.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog