Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet ekološke poljoprivrede

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu upisati kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu i položili prijemni ispit.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva (sve četiri godine srednje škole) - original ili overena fotokopija
  • Diplomu o završenoj srednjoj školi )-original ili overena fotokopija
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 3.000,00 din.
  • Uverenje o državljanstvu)-original ili overena fotokopija
  • Izvod iz matične knjige rođenih )-original ili overena fotokopija
  • 2 fotografije
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

Fakultet ekološke poljoprivrede obrazuje inženjere poljoprivrede koji će se baviti proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane. Edukacija započinje sa osnovnim znanjima iz svih vidova klasične poljoprivredne proizvodnje koja se zatim primenjuju na zahteve proizvodnje organske ili zdravstveno bezbedne hrane uz primenu ekoloških principa.

Da bi se ostvarila proizvodnja visoko vredne i zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje ekoloških principa potreban je novi profil stručnjaka, sa specifičnim teoretskim i primenjenim znanjima baziranim na novim tehnologijama, a koja obuhvataju upravljanje, korišćenje i očuvanje prirodnih resursa uz ekonomsku dobit, poboljšanje i unapređenje socijane strukture ruralnih sredina.

Fakultet ekološke poljoprivrede je 2011. godine akreditovao Centar u Svilajncu sa osnovnim četvorogodišnjim studijama na studijskom program Ratarstvo i povrtarstvo. U Centru Svilajnac se izvodi i jednogodišnji studijski program master akademskih studija Ratarstvo i povtarstvo

Od 2016 god. Fakultet ekološke poljoprivrede u Sremskoj Kamenici uvodi i nov četvorogodišnji studijski program Organska biljna i stočarska proizvodnja sa najsavremenijim domom za studente i sa besplatnim Internetom u krugu od oko 20 km u Novom Sadu za sve student. Studije će se izvoditi na srpskom i na engleskom jeziku.

U Sremskoj Kamenici se uvode i jednogodišnje master akademske studije Ekološka poljoprivreda koje se izvode na srpskom i engleskom jeziku .

Fakultet ekološke poljoprivrede je akreditovao doktorske studije studijskog programa Poljoprivredne naukekoji se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: