Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet informacionih tehnologija - College of Information Technologies

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Univerzitet organizuje prijemni ispit za upis u slučaju da se prijavi veći broj kandidata od predviđenog.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: