Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet informacionih tehnologija - FINTECH

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija ili nastaviti studije.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

 • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
 • Diplomu o položenom maturskom ispitu
 • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
 • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
 • 2 fotografije ( kao za pasoš )
 • Uverenje o državljanstvu
 • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine
   

Napomena: 

Žiro racun Fakulteta informacionih tehnologija je : 165-16630-13 i 340-11009023-03
Za „ ... Poziv na broj ...“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana
Telefonski broj za slanje faxa Studentskoj službi Fakulteta informacionih tehnologija je : 021/4893-696

Ukoliko za studenta plaća pravno lice (firma) potrebno je službi računovodstva putem faksa 021-489-36-20 ili direktno, dostaviti sledeće podatke:

 • Tačan naziv i adresu firme - preduzeća;
 • PIB broj firme - preduzeća;
 • Ime i prezime studenta;
 • JMBG studenta;
 • Deklarativno navedeno u evrima šta student želi da plati (npr. školska godina u celosti u eur; ili u ratama - iznos rate; ostale troškove ...);
 • Poslati broj faksa na koji će Služba računovodstva u toku dana poslati predračun.

Kontakt: 

tel 021-489-36-12


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: