Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet informacionih tehnologija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

OAS – informacione tehnologije  / 60 studenata / 1500 eura po godini studija;

Na prijemnom ispitu kandidati polažu test iz Opšte informisanosti.
Prijavljivanje kandidata za osnovne akademske studije vrši se svakog radnog dana u prostorijama Univerziteta ul. Palmira Toljatija 3 Studentska služba 8 do 16 časova.

Statutom Alfa Univerziteta i Fakulteta informacionih tehnologija predviđeno je da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit kandidati polažu iz:

Opšte informisanosti

Potrebna dokumenta (originali ili overene kopije):

  • Diploma o završenoj srednjoj školi;
  • Svedočanstva iz srednje škole (sve četiri godine);
  • Izvod iz matične knjige rođenih3 fotografije;
  • Dokaz o uplati naknade na ime troškova polaganja prijemnog ispita i administrativnih troškova u iznosu od 4.000,00 dinara.

Prijavljivanje kandidata za osnovne akademske studije vrši se svakog radnog dana u prostorijama Univerziteta ul. Palmira Toljatija 3 Studentska služba 8 do 16 časova.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: