Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet muzičke umetnosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis


Na prvu godinu studija mogu se upisati:

 • kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju,
 • svršeni učenici srednjih muzičkih škola i Škole za muzičke talente u Ćupriji i
 • kandidati koji nemaju završenu srednju školu, odnosno odgovarajuću srednju muzičku školu, ako polože dopunski ispit iz predmeta utvrđenih Statutom Fakulteta.

Svi kandidati polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:

I Studijski program Kompozicija

 • Klauzura
 • Kompozicija
 • Analiza oblika i harmonije
 • Klavir
 • Solfeđo

II Studijski program Dirigovanje

 • Dirigovanje
 • Klavir
 • Analiza oblika i harmonije.
 • Solfeđo

III Studijski program Solo pevanje

 • Solo pevanje
 • Usmeni intervju
 • Solfeđo
 • Klavir

IV Studijski program Klavir

 • Klavir
 • Klavir
 • Solfeđo

V Studijski program Gudački instrumenti

 • Violina
 • Violončelo
 • Kontrabas
 • Viola
 • Solfeđo

VI Studijski program Duvački instrumenti

 • Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Horna, Truba, Trombon i Tuba
 • Solfeđo

VII Studijski program Muzikologija

 • Analiza muzičkih oblika i harmonije
 • Strani jezik
 • Istorije muzike - pismeni i usmeni
 • Klavir

VIII Studijski program Opšta muzička pedagogija

 • Analiza muzilkih oblika i harmonije.
 • Solfeđo
 • Klavir

IX Poliinstrumentalni studijski program:

1. Orgulje

 • Orgulje
 • Analiza oblika i harmonije.
 • Solfeđo

2. Čembalo

 • čembalo
 • Solfeđo
 • Klavir

3. Harfa

 • Harfa
 • Solfeđo

4. Gitara

 • Gitara
 • Solfeđo

5. Udaraljke

 • Udaraljke
 • Solfeđo

X Studijski program Etnomuzikologija

 • Strani jezik
 • Klavir
 • Solfeđo
 • Analiza muzičkih oblika i harmonije
 • Etnomuzikologija - pismeni i usmeni

XI Studijski program Muzička teorija

 • Analiza muzičkih oblika i harmonje
 • Solfeđo
 • Klavir
 • Strani jezik
 • Harmonija na klaviru

Dopunski ispiti za kandidate koji nemaju završeno srednje obrazovanje, ali imaju prethodno položene ispite iz predmeta srednje muzičke škole:

 • pismeni rad (opšta tema)
 • test opšte obaveštenosti (Literatura:Čitanka za I,II,III i IV razred srednje škole; Istorija kulture i civilizacije za I,II i III razred srednje muzičke škole; Filozofija za IV rezred gimnazije)

Dopunski ispiti za kandidate koji nemaju završenu srednju muzičku školu:

 • harmonijeonija (sopran, obeleženi bas, modulacije)
 • kontrapunkt (ekspozicija troglasne fuge)
 • usmeni ispiti
 • harmonijeonija
 • kontrapunkt
 • muzički oblici
 • solfeđo
 • istorija muzike

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: