Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2018/2019. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava je besplatna.

Realizuje se od 24. marta do 9. juna 2018. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

 

Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

Kandidati se mogu prijaviti telefonom na broj 035/223-805 počev od 22. januara 2018. godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljuju se do 23. marta 2018. godine, a oni koji žele da pohađaju samo određene segmente pripremne nastave prijavljuju se do 20. aprila 2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

 

Probni prijemni ispit

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 16. juna 2018. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 2.000,oo dinara.

Prijavljivanje traje od 22. januara do 15. juna 2018. godine.

Uplate za probni prijemni ispit se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini: 840-1292666-93, poziv na broj: PP/18; a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: