Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet poslovne ekonomije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili upisati u III godinu studija, kao i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
  • Diplomu o položenom maturskom ispitu
  • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
  • 2 fotografije ( kao za pasoš )
  • Uverenje o državljanstvu
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

Prijava za polaganje prijemnog ispita (odštampati)

Fakultet poslovne ekonomije je visokoškolska obrazovno-naučna i istraživačka ustanova koja školuje kadrove za kvalitetan i kreativan rad u domenu poslovne ekonomije, za vođenje sopstvenog malog preduzeća, za uspešno uključivanje u privredne organizacije iz oblasti usluga, kao i za strateško i operativno upravljanje njihovom konkretnom ekonomskom stvarnošću.

Kao sve savremene naučno-obrazovne institucije, Fakultet poslovne ekonomije teži stalnoj inovaciji svog obrazovnog profila, u skladu sa savremenim i aktuelnim potrebama našeg društva, međunarodne zajednice, tržišnim trendovima i zahtevima svetske i domaće nauke.

Usmeravanjem ka području finansija i bankarstva, studenti proučavaju teorijske i praktične aspekate funkcionisanja bankarskog ifnansijskog sistema, i stiču solidnu osnovu za dalje usavršavanje na master studijama u oblasti poslovnih, monetarnih i javnih finansija. Studijski programi u oblasti sporta i turizma omogućavaju studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o funkcionisanju turističkog i sportskog biznisa kod nas i u Evropskoj uniji.

Modeliranje i razvoj studijskih programa poslovne ekonomije u celosti je u skladu sa evropskim procesima u obrazovanju. Studentima se pružaju znanja i veštine u razvijanju kompetencije za obavljanje rukovodećih poslova u privatnom i javnom sektoru.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: