Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet primenjenih umetnosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju svi kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje polažu dopunski ispit. Na dopunskom ispitu proverava se znanje kandidata iz predmeta:
• srpski jezik i književnost;
• istorija;
• istorija umetnosti;
• strani jezik.

Ispit se polaže po programu za srednje četvorogodišnje obrazovanje umetničko-likovne struke.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu poseban ispit radi provere sklonosti i sposobnosti za studije na ovom Fakultetu.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz oblasti: crtanja, slikanja ili modelovanja i oblasti struke za koju se konkuriše.

Kandidati na ispitu za proveru sklonosti  i sposobnosti mogu doniti najviše 80 boda. Pravo na rangiranje za upis stekli su kandidati koji su na ispitu dobili najmanje 51 bod. Uspeh u predhodnomškolovanju može donetinajmanje 8, a najviše 20 bodova.

Za kandidate bez srednjeg četvorogodišnjeg obrazovanja opšti uspeh se vrednuje na osnovu uspha pokazanog na dopunskom ispitu.

Kandidati koji imaju najveći broj bodova na rang-listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, do broja odabranog i predviđenog za pojedine studijske programe.

Kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, a na rang-listi se nalaze ispod broja kandidata koji se upisuju u statusu studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta Republike, mogu se upisati u statusu studenta  koji će sami finansirati svoje studije, i to po redosledu na rang-listi, a do odabranogi predviđenog konkursom za pojedini studijski program.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: