Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fakultet primenjenih umetnosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju svi kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje polažu dopunski ispit. Na dopunskom ispitu proverava se znanje kandidata iz predmeta:
• srpski jezik i književnost;
• istorija;
• istorija umetnosti;
• strani jezik.

Ispit se polaže po programu za srednje četvorogodišnje obrazovanje umetničko-likovne struke.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu poseban ispit radi provere sklonosti i sposobnosti za studije na ovom Fakultetu.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz oblasti: crtanja, slikanja ili modelovanja i oblasti struke za koju se konkuriše.

Kandidati na ispitu za proveru sklonosti  i sposobnosti mogu doniti najviše 80 boda. Pravo na rangiranje za upis stekli su kandidati koji su na ispitu dobili najmanje 51 bod. Uspeh u predhodnomškolovanju može donetinajmanje 8, a najviše 20 bodova.

Za kandidate bez srednjeg četvorogodišnjeg obrazovanja opšti uspeh se vrednuje na osnovu uspha pokazanog na dopunskom ispitu.

Kandidati koji imaju najveći broj bodova na rang-listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, do broja odabranog i predviđenog za pojedine studijske programe.

Kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, a na rang-listi se nalaze ispod broja kandidata koji se upisuju u statusu studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta Republike, mogu se upisati u statusu studenta  koji će sami finansirati svoje studije, i to po redosledu na rang-listi, a do odabranogi predviđenog konkursom za pojedini studijski program.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog