Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti i posebni uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Kandidati za upis moraju da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (dokaz-lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja);
 • da nisu bili oslobađani nastave fizičkog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja, duže od jedne školske godine;

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati za upis na osnovne strukovne studije moraju biti zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (dokaz-lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja).

 

Prijemni ispit

Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije. Kategorizacija se vrši prema Pravilniku o kriterijumima za kategorizaciju sportista Sportskog saveza Srbije.

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije sastoji se iz:

 • Test informisanosti o fizičkom vaspitanju i sportu i test sposobnosti (maksimalno 10 bodova);
 • Test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi (maksimalno 10 bodova);
 • Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom (maksimalno 15 bodova);
 • Test opštih motoričkih sposobnosti (maksimalno 15 bodova)
 • Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti (maksimalno 10 bodova)

Prijemni ispit za upis na osnovne strukovne studije studijskog programa Sport sastoji se iz:

 • Test informisanosti o sportu (maksimalno 12,5 bodova);
 • Test procene opšte sposobnosti (maksimalno 12,5 bodova);
 • Test motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova);
 • Intervju (maksimalno 10 bodova)
 • Procena veštine plivanja i bezbednosti u vodi (maksimalno 5 bodova)

Prijemni ispit za upis na osnovne strukovne studije studijskog programa Rekreacija sastoji se iz:

 • Test informisanosti o sportu (maksimalno 12,5 bodova);
 • Test procene opšte sposobnosti (maksimalno 12,5 bodova);
 • Test motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova);
 • "Pokaži šta znaš" (maksimalno 10 bodova)
 • Procena veštine plivanja i bezbednosti u vodi (maksimalno 5 bodova)

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: