Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet sportskih nauka - College of Sport Sciences

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa

fsn_uslovi.jpgFakultet ne organizuje prijemni ispit za upis na studij osim ukoliko se prijavi veći broj studenata od plana. Na treću godinu se upisuju kandidati sa završenom odgovarajućom višom školom. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad) i svi administrativni troškovi. Udžbenici za sve predmete i ostala literatura formatirani su prema Bolonjskim standardima i studenti mogu da ih nabave u Centru za izdavačku djelatnost Univerziteta. Plaćanje školarine je moguće u ratama ili putem studentskih kredita kod partnerskih banaka. Panevropski univerzitet po raznim osnovama odobrava popuste do 25 % na cijenu osnovne školarine.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: