Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis na OAS 2018/19

Na Fakultet tehničkih nauka u školskoj 2018/19. godini na osnovne akademske studije, može se upisati ukupno 2534 studenata, od kojih:

 • 1433 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 1101 samofinansirajućih studenata

Slobodna mesta po studijskim programima možete videti u nastavku stranice.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Stučno uputstvo Ministarstva prosvete za sprovođenje upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u školskoj 2018/19. godini

 

Konkurs za upis na OSS 2018/19

Na Fakultet tehničkih nauka u školskoj 2018/19. godini na osnovne strukovne studije, može se upisati ukupno 160 studenata, od kojih:

 • 60 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 100 samofinansirajućih studenata

Slobodna mesta po studijskim programima možete videti u nastavku stranice.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Stučno uputstvo Ministarstva prosvete za sprovođenje upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u školskoj 2018/19. godini

 

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs

 • Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu),
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (ukoliko se ostavljaju fotokopije potrebno je doneti originale na uvid),
 • Diploma o završnom - maturskom ispitu (ukoliko se ostavlja fotokopija potrebno je doneti original na uvid),
 • Očitana lična karta ili fotokopija lične karte,
 • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica).

S obzirom da se podnose originalna dokumenta na uvid, fotokopije ne moraju biti overene.

 

Dokumenta za upis

 • Komplet za upis (sadrži: fasciklu za upis, indeks i dva uverenja o studiranju, a dobija se na Fakultetu na dan upisa uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (originalna),
 • Diploma o završnom – maturskom ispitu (original),
 • Dve fotografije formata 4.5 h 3.5 cm,
 • Dokaz o uplati troškova upisa (original uplatnica),
 • Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: