Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za digitalnu produkciju

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija ili nastaviti studije.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
  • Diplomu o položenom maturskom ispitu
  • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
  • 2 fotografije ( kao za pasoš )
  • Uverenje o državljanstvu
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine
     

Kontakt: 

tel 021-489-36-12

 

Koje znanje stičete na Fakultetu za digitalnu produkciju?

Sa ponosom želimo da istaknemo da Fakultet za digitalnu produkciju u ovom trenutku obrazuje buduće eksperte u nekoliko kategorije sa svetskih listi najtraženijih poslova, a to su Web Developer, Game Developer, Mobile APP Developer, Interaction Designer, Interface Designer, Marketing Manager (Digital) i Softver developers/applications. Tendencija porasta tražnje za ovim profesijama raste iz godinu u godinu, kao i za nekim novim, koje pratimo, pripremajući naše studente da postanu lideri i u tim oblastima.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: