Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Pravo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pravo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

 

 PRVA GODINA                                                          
1. Teorija države i prava
2. Uvod u pravni i politički sistem EU
3. Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija
4. Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU
5. Rimsko pravo
6. Sociologija
7. Osnovi ekonomije
8. Jedan izborni predmet sa liste
8.1. Engleski jezik I
8.2. Nemački jezik I
 DRUGA GODINA
1. Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo
2. Upravno pravo sa upravnim pravom EU
3. Krivično pravo
4. Radno pravo sa radnim pravom EU
5. Porodično i nasledno pravo
6. Jedan izborni predmet sa liste
6.1. Engleski jezik II
6.2. Nemački jezik II
7. Dva izborna predmeta sa liste
7.1. Socijalno pravo
7.2. Studije roda
7.3. Međunarodno radno pravo
7.4. Politički sistem Republike Srbije
 TREĆA GODINA
1. Međunarodno javno pravo
2. Privredno pravo
3. Građansko procesno pravo
4. Krivično procesno pravo
5. Javne finansije i finansijsko pravo EU
6. Obligaciono pravo
7. Jedan izborni predmet sa liste
7.1. Engleski jezik III
7.2. Nemački jezik III
8. Dva izborna predmeta sa liste
8.1. Diplomatsko i konzularno pravo
8.2. Pravo osiguranja
8.3. Bankarsko i berzansko pravo
8.4. Ekološko pravo

 ČETVRTA GODINA
1. Međunarodno privatno pravo
2. Međunarodno privredno pravo
3. Jedan izborni predmet sa liste
3.1. Javna uprava
3.2. Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom EU
4. Jedan izborni predmet sa liste
4.1. Engleski jezik IV
4.2. Nemački jezik IV
5. Izborni modul I (Pravosudni modul)
5.1. Kriminologija sa penologijom
5.2. Pravo privrednih prestupa i prekršaja
5.3. Pravna klinika
5.4. Jedan izborni predmet sa liste
5.4.1. Ljudska prava
5.4.2. Javnobeležničko pravo
6. Izborni modul II (Pravo EU)
6.1. Pravo konkurencije EU
6.2. Pravo trgovačkih društava EU
6.3. Poresko pravo EU
6.4. Jedan izborni predmet sa liste
6.4.1. Ekonomskla politika sa ekonomskom politikom EU
6.4.2. Budžetska i monetarna politika EU

   
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog