Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  • Osnovne akademske studije Prava (80 studenata)
  • Osnovne akademske studije Politikologije (60 studenata)

Dokumentacija koja je potrebna za upis - pogledajte ovde.

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila.

 

Prijemni ispit

Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Dokumentacija za prijavu na konkurs

  • Uz prijavu kandidati podnose: 
  • diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • svedočanstva za sve razrede srednje škole, u originalu ili overenoj fotokopiji i
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Zvanje

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

 

Školarina

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.480 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama. Kandidati za upis na osnovne akademske studije koji su nosioci Vukove diplome oslobođeni su plaćanja školarine na prvoj godini studija. Kandidati koji su imali odličan uspeh u sva četiri razreda srednje škole plaćaju 75% propisane školarine na prvoj godini studija.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog dana, osim nedelje, od 10-14 časova.

 

Informacije

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:       

021/417-633; 417-634; 675-6-200; 021/675-6-201;.
E-mail:  studentska@fepps.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: