Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Trenutno ne raspolažemo sa informacijama o prijemnom ispitu i uslovima upisa.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: