Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za hotelijerstvo i turizam

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.
Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata pokazanih na testu opšte informisanosti.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: