Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit se obavlja u formi testa i intervjua. Test podrazumeva proveru znanja iz materije koju su kandidati dobili u pripremnim materijalima i izvodi se u elektronskim učionicama. Nakon polaganja testa sa svakim kandidatom se obavlja INTERVJU na teme iz oblasti njegovog/njenog interesovanja i motivima za upis željenog fakulteta.
 

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: