Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za inženjerski menadžment

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji od testa opšte informisanosti.

Ukupno vreme trajanja prijemnog ispita je 45 minuta. Maksimalan broj bodova koji kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu iznosi 100, od čega iz srednje škole može doneti najviše 40 bodova, a na prijemnom ispitu može da osvoji najviše 60 bodova.

 

Upis

Da bi se kandidat koji je položio prijemni ispit mogao upisati na Fakultet potrebno je da donese sledeća dokumenta.

  1. Izvod iz matične knjige rođenih;
  2. Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original ili overena kopija);
  3. Diploma završene srednje škole (original ili overena kopija);
  4. 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
  5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

Upis sa drugih visokoškolskih ustanova

  1. Izvod iz matične knjige rođenih;
  2. Uverenje o položenim ispitima iz škole sa koje prelazi;
  3. Uverenje o diplomiranju ili diploma o završenoj Visokoj školi (ukoliko se radi o kandidatu koji je završio Visoku (višu) školu);
  4. 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
  5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: