Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Menadžment u medijima

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije, Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Novi Sad

FAM Menadžment u medijima

Menadžment u medijima su četvorogodišnje, osnovne akademske studije. Ovaj studijski program  spada u multidisciplinarne nauke, i sadrži sledeće oblasti:

 • Menadžment i biznis;
 • Kulturološke nauke i komunikologija;
 • Dramske i audiovizuelne umetnosti;
 • Informacione tehnologije, i
 • Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je Diplomirani menadžer u medijima, što je ekvivalent za profesiju producenta u medijima. Nastava je interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u medijskim i računarskim laboratorijama.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za upravljanje i organizaciju medijskih preduzeća i sistema, planiranje i realizaciju projekata u kulturi i medijima, usvajanje znanja iz oblasti masovnih komunikacija, kreativne digitalne medijske produkcije, komunikacije putem Interneta i društvenih mreža, upravljanje medijskim sadržajima.

Opravdanost za navedenu svrhu studijskog programa možemo naći u razvojnoj politici Evropske unije od 2013. do 2020. godine i trendu ulaganja u razvoj Kreativnih industrija. Srbija mora da se uključi u te tokove radi neophodnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja mladih generacija koji odrastaju na novim tehnologijama i imaju realne šanse da se uključe u te trendove.  Upravo zbog toga interdisciplinarnost treba da omogući kreativan spoj menadžmenta i biznisa, informacionih tehnologija, kulturoloških nauka i komunikologije, dramske i audiovizuelne umetnosti, kao preduslov za uključivanje u savremene ekonomske tokove.

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.

Svrha studijskog programa je obezbeđivanje kompetencija potrebnih za sledeće profesije:

 • menadžer u kulturi i medijima;
 • producent medijskih i kulturnih događaja;
 • producent audio-video sadržaja;
 • organizator projekata u kulturi i medijima;
 • veb developer;
 • komjuniti menadžer;
 • menadžer u izdavačkim preduzećima;
 • menadžer u produkcijskim kućama;
 • menadžer u informativnim agencijama.

Znanja se stiču iz oblasti menadžmenta, kulture i komunikacija, medijskih i informacionih tehnologija, audio-vizuelne produkcije, estetike i dizajna novih medija kao i upravljanje medijskim sadržajima putem Interneta i društvenih mreža.

To će omogućiti da budući menadžeri u medijima, producenti, budu uspešni u svome poslu kako bi se uspešno uključili u tokove u kojima medijska industrija zauzima značajan udeo u savremenim kreativnim industrijama u svetu. Na studijskom programu se kontinuirano sprovodi monitoring i evaluacija kvaliteta, u cilju razvoja i unapređenja studijskog programa. Evaluacija studijskog programa je dvostruka: od strane studenata evaluira se rad nastavnika, saradnika i nastavnih programa. Od strane nezavisnih ocenjivača evaluira se rad nastavnog kadra, kvalitet nastavnih programa, način ocenjivanja, kvalitet udžbenika i pomoćne literature.

Studijski program Menadžment u medijima je usklađen sa svetskim savremenim tokovima medijske struke, kao i sa savremenim tendencijama u okviru komunikacionih procesa, te je kao takav uporediv sa sličnim obrazovnim institucijama u svetu i u Evropi.

Studijski program Menadžment u medijima nudi studentima najnovija naučna, stručna i znanja iz oblasti najbolje medijske prakse. Usaglašen je sa evropskim standardima i u skladu sa zahtevima: u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, načina studiranja i sticanja diplome. Na studijskom programu ostvaruje se jedinstvo obrazovnog, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada. Permanentno se osmišljavaju, pripremaju i realizuju naučnoistraživačke, stručne i druge vrste programa i različiti projekti.

 

Nastavni plan možete pogledati ovde
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog